ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa (O.P.H.) jest integralną częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, do której powinni należeć rodzice młodzieży zrzeszonej w ZHPpgK jak i sympatycy Harcerstwa.  Zapraszamy rodziców do wstępowania do O.P.H. aby nadal wydajnie, współnymi siłami wspierać ZHP. 

Pracą Kół Przyjaciół Harcerstwa na terenie Okręgu kieruje Okręgowy Kierownik/wniczka wybierany na Konferencji Kół Przyjaciół Harcerstwa podczas Zjazdu Okręgu i wchodzi on/ona w skład osobowy Zarządu Okręgu. Obecnie funkcję tą sprawuje dz.h. Barbara Stadnik

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa składa się z:

a) działaczy harcerskich/działaczki harcerskie O.P.H.;

b) członków K.P.H.;

c) członków wspierających.

KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa dzieli się na Koła Przyjaciół Harcerstwa które współdziałają z jednostkami organizacyjnymi harcerzy i harcerek.

Za zgodą Zarządu Okręgu Koła Przyjaciół Harcerstwa mogą powstawać w każdej miejscowości.

Koła Przyjaciół składają sie z członków K.P.H. i działaczy harcerskich w O.P.H.

KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA - istnieją w celu:

propagowania Harcerstwa i jednanie członków;

pomoc moralna, fizyczna i finansowa jednostkom przy których istnieje Koło,

gromadzenie funduszy na rzecz jednostek, którymi opiekuje się dane K.P.H.

Współpraca między KPH i jednostkami harcerskimi jest bardzo dobra, osiągnięcia w jednostkach to potwierdzają.

Niektóre K.P.H.w Kanadzie obchodziły już 50 lat swojej pracy na rzecz Z.H.P.  Pierwsze K.P.H. powstało w 1952 w Toronto, następnie w St. Catharines i Montreal. Tu należy podkreślić duży wkład O.P.H. w akcjach gromadzenia funduszy na potrzeby jednostek, Ośrodków Harcerskich oraz ogólne ZHP w Kanadzie.

WŁADZE K.P.H.
- Walne zebranie Koła;
- Zarząd Koła;
- Komisja Rewizyjna Koła.

W uznaniu wybitnej działalności harcerskiej, Przewodniczący Z.H.P. nadaje zasłużonym członkom O.P.H. złotą lub srebrną odznakę Organizacji Kół Przyjaciół Harcerstwa. 

Wrócić na stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.