50-cio lecie Okręgu w Kanadzie

Zarząd Okręgu ZHP Kanada powstał w maju 1955r.

Fotografia Baden Powell'a z własnoręcznym podpisem - podarowana z okazji 50-lecia Zarządu Okręgu w imieniu ś.p. Stanisława Orłowskiego.

 Byli Przewodniczący Zarządu Okręgu z Przewodniczącą hm. Teresą Berezowską.

Zofia Podkowińska, hm (żona b. Przewodniczącego hm. S. Podkowińskiego), Elżbieta Morgan, hm., Stanislaw Brodzki, hm., Teresa Berezowska, hm.,  Krystyna Orłowska, hm. (żona b. Przewodniczącego hm. S. Orłowskiego), Zofia Stohandel, hm., Jan Kaszuba, hm. 

Życzenia od Przewodniczącej ZHP: 

Londyn

październik 2005r.

                     

Droga Druhno Przewodnicząco!

Drogie druhny i drodzy druhowie!

Słowami Hymnu Harcerskiego „Wszystko co nasze Polsce oddamy” Okręh ZHP w Kanadzie, stojący na straży Honoru Polskiego oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego – rozpoczyna następne 50-lecie swej zaszczytnej i nieprzerwanej służby Bogu, Polsce i Bliźnim.

Niech Harcerski Jubileusz 50-lecia działalności Okręgu ZHP w Kanadzie, będzie potwierdzeniem słuszności naszych założeń ideowych i nieprzerwanej służby ideałom harcerskim.

Do dorobku wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego, działającego poza granicami Kraju, Okręg ZHP w Kanadzie, dodał swoje znaczące osiągnięcia!

50 lat – to istotnie przeszłość, chociaż wciąż żywa!

50 lat – to okazja do przypomnienia najciekawszych wydarzeń z jego działalności.

50 lat – to okazja do zastanowienia się nad przyszłością wniosków z doświadczeń przeszłości.  To również okazja do podziękowania tym wszystkim, którzy włożyli swoją pracę dla dobra Okręgu ZHP w Kanadzie.

Pamiętając zawsze o harcerskich zasadach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, wkraczajcie dzielnie w nowy okres pracy Okręgu.

Bądźcie wierni Ideałom Harcerskim w świadomi swoich obowiązków.

W imieniu własnym i Naczelnictwa ZHP, doceniając dotychczasowe wyniki pracy, składam serdeczne gratulacje całemu Okręgowi ZHP w Kanadzie.

Życzę dalszego rozwoju najpiękniejszych wartości i tradycji w duchu odpowiedzialności za dziedzictwo Harcerstwa w Kanadzie, oraz radosnych przeżyć jubileuszowych.

Niech Jasnogórska Królowa Polski, którą obraliśmy za Matkę i Królową Związku Harcerstwa Polskiego, wspiera Okręg ZHP w Kanadzie swoimi łaskami i otacza was opieką.

CZUWAJCIE!

Barbara Zdanowicz, hm.

Przewodnicząca ZHP

 

Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu.  

 

Życzenia od Prezesa SPK ZG: 

 

 

Życzenia od Sarmite Bulte:

 

Życzenia od Ministerstwa Obrony Narodowej:

 

 

 

 

Zyczenia od Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto: