ZLOT "SZARE SZEREGI"
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
POZA GRANICAMI KRAJU W POLSCE

 

 

Naczelnictwo, uchwałą z dnia 12 września 2003 roku, zwołało Zlot w Polsce w 2004 roku dla uczczenia 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Zlot odbył się w czasie od 27 lipca do 7 sierpnia w Okuniewie oddalonym 30 km od Warszawy.  Okuniew - miejscowość  znana w latach 1530-1869 ze słynnych targów.  Najciekawszy obiekt do zwiedzania to kościół budowany  w latach 1823-1835  i ruiny dworku klasycystycznego Lubieńskich z XIX wieku.  Obok Okuniewa położony jest Sulejówek, gdzie znajduje się  dworek Józefa Piłsudskiego, obecnie przemianowany na muzeum Marszałka .  W bezpośrednim sąsiedztwie Okuniewa i Sulejówka znajduje się poligon wojskowy, na którym rozbito Zlot dla blisko 800 młodzieży.

 

Drużyny zlotowe składające się od 25 do 35 osób zastały na poligonie  duże namioty wojskowe, łóżka polowe,doprowadzoną wodę do picia i drewno (świeże, surowe żerdzie sosnowe oraz ścinki z obróbek surowca), z którego  trzeba było  zbudować stoły, ławki, stojaki, umywalnie, urządzenia kuchenne  oraz zdobnictwo obozowe (bramy, kapliczki, maszty, ołtarze, wartownie).  Po dwóch dniach poligon zamienił się w gwarne i radosne miasteczko obozowe, gotowe do dwutygodniowego współżycia i harcerskiej przygody.  Każda drużyna zlotowa prowadziła samodzielnie gospodarkę i kuchnię włącznie z aprowizacją.  Była to próba zaradności, wytrwałości i cierpliwości. Próbę tę drużyny zlotowe przeszły  znakomicie.

 

Zlot  “Szare Szeregi” składał się ze Zlotu Harcerek “Bądź Gotów”- komendantka hm. Krystyna Reitmeier (Kanada)  i ze Zlotu Harcerzy  “Kotwica”-  komendant hm. Marek Szablewski (Wielka Brytania).   Komendantem całości Zlotu “Szare Szeregi”  - hm Edmund Kasprzyk,  Naczelnik Harcerzy,  a zastępcą hm. Teresa Cecierska,  Naczelniczka Harcerek.  Kapelanem Zlotu był ks.prałat hm. Zdzisław Peszkowski, Naczelny Kapelan ZHPpgK,  a zastępcą ks. hm. Władysław Karciarz (Kanada).

 

W Zlocie brali udział harcerze i harcerski  z następujących krajów:  Z ZHPpgK – Argentyny, Australii, Danii, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.  Ze Wschodu- Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu.  Z Polski – ZHP i ZHR.  Jenostki harcerskie ze Wschodu były wspierane finansowo przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

Z Kanady wyjechały na Zlot dwie drużyny harcerek i dwie drużyny harcerzy.  Drużynowymi byli: harcerki - pwd Kasia Starczewska i pwd Magda Lewandowska; harcerze - pwd Adam Kochański i pwd Cezary Dobosz.

 

Na rozpoczęcie Zlotu 27 lipca padał rzęsisty deszcz.  Wysłuchaliśmy mszy św.  koncelebrowanej  przez arcybiskupa gen. Leszka Sławoja Głódzia, kapelana Wp opiekuna harcerstwa wraz z ks. biskupem Karpińskim,  ks prałatem hm. Z. Peszkowskim i naszymi kapelanami zlotowymi: ks.hm. O. Ślepokurą, ks.hm. Z. Olbrysiem i ks.hm. W. Karciarzem. Homilie wygłosili ks.hm. Z. Peszkowski i ks. arcybiskup Głódź .  W ulewny  deszcz odbył się raport i podniesienie flagi polskiej i flag państw, z których przybyła młodzież na Zlot.  Druhna Przewodnicząca ZHP, hm. Barbara Zdanowicz ogłosiła Zlot za otwarty!! Przywitała młodzież przybyłą na Zlot  z 14 krajów, duchowieństwo i dostojnych gości.  W swoim wystąpieniu  powiedziała, “że będziemy wspólnie przeżywać uroczystości 60. Rocznicy Powstania Warszawskiego i składać hołd jego Bohaterom, a szczególnie poległym Harcerkom i Harcerzom, którzy w latach niewoli odznaczyli się niezrównanym bohaterstwem i odwagą w walce o Wolność Ojczyzny”.  Na zakończenie odbyła się defilada przed  Naczelnymi Władzami ZHP i  Honorowymi Gośćmi.  Wieczorem odbyło się pierwsze wspólne ognisko.

 

Młodzież przyjęła entuzjastycznie przesłanie Ojca Świętego skierowane bezpośrednio do niej:.....”Ojciec Święty życzy, aby harcerzom – tym w Polsce i tym żyjącym poza krajem – nigdy nie zabrakło jedności w działaniu i realizacji ideałów codziennego życia, które wyrażają się we wzniosłym zawołaniu: Czuwaj!  Uwrażliwiając serca na wszystko co dobre, piękne i szlachetne, stańcie na szańcach współczesnego świata, by bronić wartości, za które wasi koledzy z Szarych Szeregów oddali życie.  Wielkiej Rodzinie Harcerskiej i jej Władzom na czele, a szczególnie Organizatorom Zlotu oraz wszystkim harcerzom, harcerkom, zuchom i wędrownikom, Ojciec Święty udziela z serca swego Apostolskiego Błogosławieństwa.” Nons.Gabriele Caccia Asesor

 

Uczestnicy Zlotu  wyruszyli wczesnym rankiem, 28 lipca, do Warszawy, aby   poznać Stolicę.  Dzień był słoneczny! – Na podstawie zadań i map należało poznać najważniejsze punkty w centrum Warszawy, zaczynając od zapoznania się z legendą powstania miasta. Drużyny zlotowe, podzielone na zastępy i patrole, rozpoczęły swe wędrówki od Kolumny Zygmunta  przez Zamek Królewski, Starówkę, Łazienki, Pałac Kultury i Nauki,  Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Powstańca, wykonując rzetelnie zadania.  Wielką pomocą w wykonywaniu zadań  były Panie w Zamku Królewskim i Biblliotece Uniwersyteckiej oraz mieszkańcy stolicy, zaciekawieni młodzieżą harcerską spoza granic Polski, wypytywali, pomagali, informowali, a nawet towarzyszyli w wędrówce po Warszawie.   Młodzież była oczarowana uprzejmością, serdecznością  i życzliwością  ludności Stolicy.  W Łazienkach zwiedzono wystawę Muzeum Harcerstwa ZHP, a w Pałacu Kultury i Nauki  wystawę “Kamyk na Szańcu” autorstwa Barbary Wachowicz   - opowieść o Druhu Aleksandrze Kamińskim i Jego Bohaterach – Harcerzach Szarych Szeregów.  Wystawa zawierała tysiąc pięćset zdjęć, bezcenne pamiątki – opaski i panterki powstańcze, listy, dokumenty, odznaczenia, modlitewniki, krzyże harcerskie. 

Na ogromnych planszach umieszczone były zdjęcia “Rudego”, “Alka” i “Zośki”, których imiona nadano wielu szkołom, ulicom i drużynom w Polsce i od dawna są obecni w narodowym panteonie polskich bohaterów czasu wojny.   Była to jedyna wystawa poświęcona Harcerskiemu Batalionowi “Zośka” odznaczonemu Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari za bohaterstwo w Powstaniu.

   

Po przebytej wędrówce, obiad w Domu Polskim i odpoczynek w ogrodzie regenerował siły do dalszego marszu.  29 lipca o świcie uczestnicy Zlotu udali się pociągiem do Krakowa.  Zastała ich tam  nieustanna ulewa, która  wcale nie przeszkodziła w zwiedzaniu miasta i  jego zabytków.  Młodzież była zachwycona pięknem, atmosferą, bogactwem kultury i historią Krakowa.  Podróż pociągiem dodała wiele uroku, pomogła w nawiązaniu znajomości, wymianie myśli i  niewątpliwie przyczyniła się do zawarcia przyjaźni.  Dla niektórych była to pierwsza podróż pociągiem!

 

30 lipca instruktorki, harcerki i harcerze ze Stanów Zjednoczonych  wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych, dowódcy Powstania Warszawskiego,  gen. Antoniego Chruściela “Montera” i Jego Żony. Uroczystości odbyły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

W godzinach popołudniowych uczestnicy Zlotu wzięli udział w Sztafecie Pokoleń.  Od godziny 17.00-19.00 zaciągnięto warty w miejscach symbolicznych. Nastąpił gwiaździsty marsz z Placu Bankowego ulicami Senatorską, Wierzbową, Placem J. Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Mazowiecką, i Świętokrzyską do Placu Powstańców Warszawy, gdzie dołączyli do  parutysięcznej grupy harcerek i harcerzy z  ZHR, ZHP,  SH  i SHK “Zawisza”.  Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym zapaleniem Znicza Pamięci, pzez 9 organizacji harcerskich (ZHPpgK-Argentyna, Australia, Kanada, Francja, W.Brytania;   ZHP na Litwie, HP na Białorusi, HP na Łotwie, HP na Ukrainie;  ZHP, ZHR, Stowarzyszenie Harcerskie i SHK “Zawisza” w Polsce). Płonące pochodnie przynieśli z dziesięciu dzielnic stolicy, w których latem 1944 roku wybuchło Powstanie.  Następnie Przewodniczący  9 organizacji harcerskich z Polski i Świata wspólnie podpisali “Deklarację Patriotyczną”.  Koncert rozpoczął się odczytaniem rozkazu gen. Bora-Komorowskiego, po czym nastąpił program słowno-muzyczny pt. “CZAS PAMIĘCI” – w  hołdzie Bohaterom Powstania -  w wykonaniu artystów  scen warszawskich, harcerzy i harcerek.  Inscenizacja pożaru hotelu Prudential to tylko jeden z elementów niezwykle wzruszającego koncertu.  Wspaniałe widowisko! Emocjonalne! Niezapomniane!

 

Delegacja harcerska Zlotu wzięła udział w uroczystym otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego, które odbyło się 31 lipca od 9.00 – 12.00.  Muzeum ma swoją siedzibę w budynku należącym niegdyś do elektrowni tramwajowej przy ul. Przyokopowej 28  -  budynek blisko stuletni, silnie związany z dziejami Warszawy.  Muzeum to ośrodek interaktywny, multimedialny, pokazujący Powstanie Warszawskie w wielu aspektach – przenoszący zwiedzającego od barykady i kanałów do szpitala powstańczego i codziennego życia latem 1944 roku. W szafach znajdują się mundury powstańcze, a w innych szafkach np. opaski, skrzynka z poczty polowej narzędzia chirurgiczne ze szpitala na Pradze i wiele, wiele innych eksponatów.  Znajduje się też  kaplica powstańcza, zbudowana z surowych, betonowaych ścian bocznych oraz  ołtarz i prosty krzyż na tle powstańczego muru z czerwonej cegły.  Monument powstańczy – to wielki stalowy blok, który drga i wydaje dźwięki charakterystyczne dla powstania: chrzęst broni, komunikaty, fragmenty piosenek. Małe zdjęcia pogrupowane tematycznie obejrzeć można było w 11 punktach fotoplastykonu. Wchodząc do museum słyszy się uderzenia serca, które towarzyszyły przez cały czas zwiedzania.  To dynamiczne  Muzeum  jest wyrazem hołdu złożonego Powstańcom i służyć ma jako  centrum edukacyjne  dla  przyszłych pokoleń. 

 

Obok Muzeum znajduje się  Park Wolności i 156-metrowa granitowa ściana - Mur  Pamięci -  na której wyrytych jest już  ponad 6 tysięcy nazwisk poległych powstańców.  Zawisł też  na Murze 230-kilogramowy dzwon “Monter”, ozdobiony płaskorzeźbami – podobizną generała Chruściela i znakiem Polski Walczącej. Z tyłu Muru Pamięci wyeksponowane są zdjęcia lotnicze powstańczej Warszawy wykonane przez żołnierzy Werchmachtu.  Widać na nich płonące  budynki. Młodzież harcerska, będąc pod wrażeniem historii Powstania i urokiem  miasta Warszawy,  parokrotnie zwiedzała  Muzeum.  Muzeum bedzie całkowicie wykończone w końcu przyszłego roku.

 

Całodzienna gra, 31 lipca,  pt. “Szlakiem Powstania Warszawskiego” miała na celu przybliżenia harcerkom i harcerzom obrazu tamtego czasu. Szlak gry był edukacyjny. Składał się z 24 punktów rozlokowanych w różnych miejscach Śródmieścia.  Na  każdym z nich była osoba posiadająca fotografie, informacje, opis konkretnego miejsca i historię  przeprowadzonej w nim  powstańczej akcji. Dzięki przedstawionym fotografiom, młodzież mogła  porównać dzisiejszy wygląd miasta z rzeczywistością przedstawioną na fotografii w trakcie sierpniowych i wrześniowych dni 1944 roku.

 

Harcerki ZHR miały Zlot w Józefowie i zaprosiły instruktorki ze Zlotu ZHPpgK na obchody  60. Rocznicy Akcji Burza i Powstania Warszawskiego - “Bądź Gotów” i równocześnie zakończenie ich Zlotu.   Po apelu  nastąpiło składanie więńców i kwiatów przed pomnikiem Łączniczki. Instruktorki ze Zlotu ZHPpgK złożyły wiązankę kwiatów.  Po przywitaniach i przemówieniach nastąpiło uroczyste zapalanie pochodni i przy ich płomieniach ze wzruszeniem oglądaliśmy widowisko –fragment z życia powstańczego.

W następnym dniu reprezentacja obozów zlotowych udała się do Józefowa, by oddać hołd Łączniczkom Powstania Warszawskiego przed ich pomnikiem.  Monument -  na cześć Łączniczek Powstania Warszawskiego -  wystawiony został przez mieszkańców miasta. Pomnik stoi w parku miejskim. Młodzież harcerska złożyła wieniec od Zlotu “Szare Szeregi” oraz ustawiła zapalony  znicz przed pomnikiem..  Obrzęd zakończono odśpiewaniem modlitwy harcerskiej i hymnu państwowego.  W uroczystości wziął udział viceburmistrz Józefowa.

 

Należy nadmienić, że przez cały  tydzień w stolicy i w całym kraju odbywały się koncerty patriotyczne, apele na cmentarzach i przy pomnikach powstańczych, a w kościołach msze za poległych. W Powstańczym Kinie Letnim na placu Krasińskich wyświetlano filmy o tematyce powstańczej i archiwalne kroniki. W miejscach pamięci składano kwiaty i zapalano znicze.  Cmentarz na Powązkach tonął w kwiatach.  Na warszawskiej Starówce rozbrzmiewały melodie powstańcze. W telewizji dominowały programy rocznicowe

 

Pierwszy sierpień w Warszawie był słoneczny. Zlot “Szare Szaregi” uczestniczył w uroczystości państwowej  na placu J. Piłsudskiego, gdzie odbyła się uroczysta odprawa wart przed Grobem  Nieznanego Żołnierza i uroczystość składania wieńców przez reprezentacje Rządu Polskiego, państw Europy i Zachodu oraz organizacje harcerskie.  Po czym Zlot przemaszerował ulicami Warszawy do Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego.  Przed Murem Pamięci została odprawiona polowa Msza Święta koncelebrowana  przez ks.biskupa Tadeusza Pikusa  i księży kapelanów organizacji harcerskich  dla ponad 3000 młodzieży  Harcerstwa Polskiego z Polski i całego świata.   Następnym  przeżyciem były uroczystości przy Pomniku Gloria Victis na Powązkach.  Harcerki i harcerze zaciągnęli warty przy grobach harcerskich, składali kwiaty, ustawiali znicze i zostawiali pamiątki na krzyżach swoich Bohaterów. Mnóstwo ludzi. Ścisk. O godzinie 17.00 zawyły syreny ! Nastała kompletna cisza.  Popłynęły łzy….  Na prośbę młodzieży została rozganizowana ponowna  wyprawa na Powązki, poświęcona na zwiedzanie, z przewodnikami, cmentarza, grobów z brzozowymi krzyżami poległych harcerzy i harcerek w Powstaniu, pomnik Gloria Victis  oraz na …osobistą refleksję i zadumę.

 

Wieczorem na placu Krasińskich, przy Pomniku Bohaterów Powstania Warszawskiego,  odbyło się plenerowe ognisko harcerskie – widowisko światło dźwięk -  upamiętniające zryw powstańczej Warszawy. Było ponad 3000 harcerek i harcerzy:  ZHR, Zlot ZHPpgK, SHK “Zawisza, Stowarzyszenie Harcerskie i zaproszeni goście.  Ognisko zorganizowane i przeprowadzone przez ZHR, było bardzo ciekawe i wzruszające, a zwłaszcza opowiadania autentycznych Bohaterów o akcjach i bitwach Powstania. W zadumie i zmęczeni uczestnicy Zlotu wracali do swoich obozów.

 

Dzień Gości odbył się w ponury i deszczowy poniedziałek. Nie przeszkodził on  jednak nikomu, bo Gości było dużo, a zapowiedziany program był zrealizowany jak: prezentacje poszczególnych drużyn zlotowych z różnych krajów, konkursy, pokazy sprawnościowe, gry i zabawy służące poznaniu się uczestników Zlotu i jego Gości, recitale piosenek harcerskich.  Kominek w hangarze pomieścił wszystkich i był radosny i rozśpiewany, przeplatany wspomnieniami autentycznych  uczestników Powstania z ich  rożnych akcji powstańczych.  Kominek zakończono gawędą wygłoszoną przez b. Prezydenta RP,  hm. Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Wyjazd autokarami do Częstochowy miał inny character – była to Pielgrzymka młodzieży harcerskiej  ZHPpgK z Zachodu i ze Wschodu – z 14 krajów – na Jasną Górę. Pielgrzymów witał ks,bp Tadeusz Pikus w imieniu Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski  wraz z Naczelnym Kapelanem ZHPpgK ks.hm. Zdzisławem Peszkowskim.  Młodzież harcerska przed obliczem Maryi uczestniczyła  we Mszy św. Złożyła wotum oraz zaślubiny.  Przyrzekli stać wiernie na straży harcerskich ideałów, a przyszłe pokolenia wychowywać w duchu patriotyzmu i chrześcijańskiej miłości. Podczas homilii ks.bp T. Pikus mówił o potrzebie niesienia pomocy i konieczności nauczenia się jej przyjmowania i zwrócił również uwagę na problem pojmowania wolności.

Dla wielu młodych uczestników pielgrzymki, była to pierwsza wizyta na Jasnej Górze.  Młodzież z zainteresowaniem zwiedzała Jasną Górę, klasztor, muzeum, drogę krzyżową i naturalnie zakupy w  sklepach  z pamiątkami.

 

Ostanie dni poświęcone były zdobywaniu  sprawności związanych z tematem Powstania, na gry terenowe, wymianę adresów, e-mailów, wpisywanie się do osobistych dzienniczków, ostatnie słowa pożegnania.  Msza dziękczynna, rozkaz, raport, opuszczenie flag i ostatnie ognisko harcerskie zakończyly Zlot “Szare Szeregi”.  Likwidacja obozów zlotowych odbyła się sprawnie. Po Zlocie  pozostała czysta, ogromna  polana.  Ucichł gwar i śpiew…  

 

Zlot był wielkim niezapomnianym przeżyciem.  Młodzież z 14 krajów spoza Polski,  urodzona i wychowana poza krajem w różnych warunkach i kulturach,  przybyła do Polski, swego kraju pochodzenia, aby być razem  w rodzinie harcerskiej i złożyć hołd Bohatorom Powstania Warszawskiego, Bohaterom  Harcerzom i Harcerkom Szarych Szeregów.  Ilość i różnorodność zajęć  pozwoliła na poznanie części Polski i Warszawy oraz  historii Powstania Warszawskiego. Młodzież dowiedzieła się o pięknym życiu, wiernej przyjaźni i heroicznych czynach harcerzy i harcerek w Powstaniu. Spostrzegła, że ci dzielni harcerze i ofiarne harcerki byli młodzi, ambitni, radośni, pogodni, uczyli się, pracowali, cieszyli się każdym dniem. Byli solidarni, odważni, bohaterscy, walczyli i ginęli - wierzyli w harcerskie ideały. 

 

Miejmy nadzieję, że harcerze i harcerki w naszych drużynach  zrozumieją i docenią spuściznę Powstania Warszawskiego i potrafią odnaleźć wartości ważne dla siebie i pracy harcerskiej.