Adresy internetowe do korespondencji

Zarząd Okręgu
Zarząd Okręgu w Kanadzie   zo@zhpkanada.ca
Wici - pismo harcerskie   wici@zhpkanada.ca

Organizacja Harcerek
Komenda Chorągwi Harcerek w Kanadzie org_harcerek@zhpkanada.ca

Referat Wędrowniczek

wedrowniczki@zhpkanada.ca
Referat Harcerek harcerki@zhpkanada.ca
Referat Zuchowy zuchy@zhpkanada.ca
Referat Skrzatowy skrzaty@zhpkanada.ca
     
Hufiec "Ogniwo" (Quebec) hufiec_ogniwo@hotmail.com
Hufiec "Watra" (Ontario)
Hufiec "Białowieża" (Winnipeg)  
Hufiec "Młody Bór" (Edmonton) hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org
Szczep "Beskidy" (Edmonton)   beskidy@mlodybor.zhpkanada.org
Szczep "Orla Perć" (Calgary) orlaperc@mlodybor.zhpkanada.org
Składnica Harcerek skladnica_harcerek@zhpkanada.ca

Link do strony głównej Organizacji Harcerek  


Organizacja Harcerzy
Komenda Chorągwi Harcerzy w Kanadzie   komendant@zhpkanada.org

Organizacja Starszego Harcerstwa
Kierownik Starszego Harcerstwa sth@zhpkanada.ca

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa
Przewodnicząca Organizacji Przyjaciół Harcerstwa   oph@zhpkanada.ca

Link do strony głównej Zarządu Okręgu