CELE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

 

ZHP ma na celu:

Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśli Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Przygotowanie pelnowartościowego czlowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski i Kanady, opartej na ich umiłowaniu.

Utrzymanie więzi z narodem polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski. 

 

 

Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.