JAK PRACUJE HARCERSTWO  

Dla osiągnięcia swych celów, ZHP:

Organizuje pracę wychowawczą metodami harcerskimi w oparciu o system zastępowy.

Wprowadza program harcerski, który oparty jest na wymaganiach na gwiazdki zuchowe, stopnie harcerskie i sprawności i dostosowany do wieku, rozwoju, zainteresowań i poziomu jednostki.

Przeprowadza przez zbiórki gromad zuchowych, drużyn harcerskich i wędrowniczych, przez urządzanie wycieczek, biwaków, gier i zabaw, ćwiczeń terenowych, biegów harcerskich, wędrówek i zwiadów o charakterze historycznym, przyrodniczym, artystycznym, etnograficznym i innym.

Urządza kolonie zuchowe, obozy harcerskie i zimowe, wędrowne piesze, wodne, kolarskie i inne oraz złazy, skapki i zloty.

Kształci kierowników i kierowniczki pracy przez odprawy programowe, kursy metodyczne i obozy kształceniowe.

Prowadzi pracę społeczno-wychowawczą w duchu harcerskim wśród społeczeństwa polskiego o charakterze zwyczajowym, tradycyjnym, religijnym i narodowym.

Zabiega o fundusze, gromadzi pomoce, organizuje wystawy, składnice harcerskie, kasy oszczędnościowe, ośrodki harcerskie i stanice.

Prowadzi akcję wydawniczą i współpracę z polskimi organizacjami i parafiami.

Organizuje konferencje instruktorskie i kół przyjaciół harcerstwa, zwołuje Zjazdy Okręgu.Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.