SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGU (2011 - 2013)  

26-go marca 2011r. w Mississauga, Ontario odbył się XXXVII Zjazd Okręgu ZHP Kanada.  Zjazdy Okręgu z reguły odbywają się co dwa lata.  Obrady, sprawnie prowadzone przez phm. Michała Sokolskiego, były spokojne i owocne.  Wybrano nowe władze.  Przewodniczącą Zarządu Okręgu została hm. Krystyna Reitmeier. 

Skład Zarządu Okręgu:

Przewodnicząca hm. Krystyna Reitmeier
Wice-Przewodnicząca * hm. Anna Mazurkiewicz
Sekretarz hm. Aniela Biskup
Skarbnik hm. Halina Sandig
Kapelan Okręgu o pwd. Paweł Ratajczak
   
Komendantka Chorągwi Harcerek hm. Krystyna Pogoda
Komendant Chorągwi Harcerzy hm. Rafał Biłyk
Okręgowy Kierownik Starszego Harcerstwa hm. Andrzej Mahut
Okręgowa Kierowniczka OPH dz. h. Barbara Stadnik
   
Członkowie:  

"WICI” Harcerskie Kanady

* dz.h. Wanda Kalinowska
  dz.h. Katarzyna Niszcz
  hm. Stanisław Reitmeier
  phm. Marcin Rewkowski
  phm. Elżbieta Tomaszewska
  hm. Janusz Tomczak
  dz.h. Marek Urbaniak
  pwd. Krzysztof Wołoch


      


Lista przewodniczących Z.O. – ZHP - Okręg Kanada

15.V.1955 - 01.lX.1957

dz.h. Władysław J. Wrażej, dr.

01.lX.1957 - 07.lX.1959

hm. Stanisław Orłowski

07.lX.1959 - 04.lX.1961

dz.h. Stefan Grzybowski, dr.

04.lX.1961 -10.X.1963

hm. Stanisław Orłowski

10.X.1963 - 04.lX.1967

dz.h. Władysław Gertler

04.lX.1967 - 23.Xl.1969

dz.h. Stefan Malicki

23.Xl.1969 - 31.X. 1976

hm. Stanisław Orłowski

31.X. 1976 - 26.Xl.1978

hm. Jan Kaszuba

26.Xl.1978 - 04.Xl.1984

hm. Zofia Stohandel

04.Xl.1984 - 04.Xl.1988

hm. Stanisław Brodzki

04.Xl.1988 - 17.Xl.1990

hm. Stanisław Halek

17.Xl.1990 - 03.X.1993

hm. Jerzy Burski

03.X.1993 - 18.X.1997

hm. Stanisław Podkowiński

18.X.1997 - 04.Xl.2000

hm. Elżbieta Morgan

04.Xl.2000 - 04.XI.2006

hm. Teresa Berezowska

04.XI.2006 -  hm. Krystyna Reitmeier

Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.