Nr. 5

Grudzien 2007

Związek Harcerstwa Polskiego

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu  

“Slużba

Bogu”

   

 

Str. 1-2..śp. Ks. Peszkowski

 

Str. 3…Kolęda Harcerska 

 

Str. 4-5...Boże Narodzenie  Tradycje i Zwyczaje     

 

Str. 6….22 Luty—           Materiały do zbiórek na   Dzień Myśli Braterskiej

 

Str. 7-8...Materiały do    gawędy na Dzień Myśli  Braterskiej

Śp. ks. prałat Zdzisław J. PESZKOWSKI  Hm.

 

HARCERZ – ŻOŁNIERZ – JENIEC KATYNIA – KAPŁAN

 

WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY - TWÓRCA FUNDACJI „GOLGOTA WSCHODU”

 

Zmarły 8 października w Polsce Ksiądz Prałat, harcmistrz Zdzisław Peszkowski, od wielu lat znany jest większości Polaków jako Kapelan Rodzin Katyńskich; niektórym jako autor licznych publikacji i inicjator Fundacji „Golgota Wschodu”, nielicznym jako harcerz całym życiem pełniący służbę Bogu, Polsce i bliźnim, a zwłaszcza młodzieży polskiej, rozsianej po całym świecie.

 

Zdzisław Peszkowski urodził się 23 sierpnia 1918 r. w Sanoku. Tam skończył gimnazjum w którym – jak kiedyś powiedział – nie uczył się zbyt dobrze, bo go interesowało mnóstwo innych rzeczy, a najbardziej harcerstwo. W harcerstwie zaś pochłaniała go najbardziej praca z najmłodszą gałęzią organizacji – zuchami. Na instruktora zuchowego kształcił się pod kierunkiem słynnego „Kamyka” - harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, późniejszego autora „Kamieni na szaniec”.

 

Praca z zuchami pasjonowała go tak bardzo, że nawet w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, którą rozpoczął w 1938, prowadził gromadę zuchową dla dzieci personelu.

 

Na wojnę wyruszył z 20 Pułkiem Ułanów i 23 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Z rozczuleniem zawsze wspominał pobyt w obozie oficerskim w Kozielsku, gdzie poznał wielu wybitnych, szlachetnych i mądrych ludzi. Przeniesiony z niewielką grupą oficerów do obozu w Pawliszczew Borze, a potem w Griazowcu, uniknął masakry w lesie katyńskim i po t.zw. ”amnestii” dołączył do tworzącej się w Buzułukuarmii polskiej. Po wyjściu wojska z mroźnej z Rosji do upalnego Iraku, młody ułan przeszedł szkolenie jako oficer broni pancernej, zajmował się też pracąkulturalno-oświatową w swoim oddziale.

 

Harcerze, nawet w tych pierwszych, trudnych chwilach odzyskanej swobody, szybko zaczęli się organizować w Kręgach Starszoharcerskich. Te Kręgi zastępowały imodległą, często nieżyjącą lub zaginioną rodzinę. Taki Krąg „Podkówka’ prowadził druh Peszkowski w Iraku, do chwili odkomenderowania go do władz Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie, gdzie podjął kształcenie kierowników pracy skautowej, zwłaszcza zuchowej.

 

Jakkolwiek rozstanie się z kolegami przed wejściem do akcji bojowej nie było dla niego łatwe, przyjął nominację na Wizytatora ZHP i odkomenderowanie z wojska do pracy na terenie najpierw Persji (Iranu), potem Indii, z młodzieżą polską, oswobodzoną z deportacji do Związku Sowieckiego.

 

W Indiach, na terenie polskich obozów uchodźczych w Valivade (stan Maharashtra) i Balachadi, (stan Gujarat), od maja 1944 do sierpnia 1947 wraz z drugim Wizytatorem, hm.B.Pancewiczem, organizował polskie jednostki harcerskie, prowadził szkolenie, obozy i wędrówki. Tam młodzież, której niewola sowiecka zabrała i dzieciństwo, uczył trudnej sztuki przebaczenia bez zapomnienia, podjęcia na nowo życia w wolnym świecie i zapomnianej już przez niektórych umiejętności zabawy i radości życia. Kształciłmłodych instruktorów harcerskich by zastąpili tych, którzy zginęli w sowieckich obozach, a nam – młodocianym wygnańcom – zastępował starszego brata czy ojca.

 

Zainicjował również bardzo serdeczne stosunki z lokalną organizacją skautów hinduskich. Były to jeszcze Indie brytyjskie (British India) gdzie utrzymywanie stosunków towarzyskich przez białych z kolorową ludnością miejscową nie było mile widziane i tylko na terenie skautowym można to było robić. Spotkał się z wielkim człowiekiem owych czasów, Mahatmą Gandhim, sprowadzał do osiedli polskich osoby mogące młodzież zapoznać z fascynującą kulturą i obyczajami tego kraju, uczył ją tolerancji, wyrozumiałości, równości ras i religii, wprowadzając w życie ideały skautowego braterstwa. Skauci hinduscy serdecznie żegnali naszego Rysia – Zucha, gdy go odwołano do wojska. Jego wychowankowie do dziś utrzymują przyjazne stosunki z krajem, który udzielił im krótkiej gościny w tragicznych czasach wojennych i wspierają go w momentach kataklizmów dziejowych(np. Trzęsienie ziemi w Gujarat)

 

Wojna dla wielu z nas nie skończyła się powrotem do zniewolonej wówczas Ojczyzny. Hm. Peszkowski po krótkim pobycie w Anglii, zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego w Orchard Lake, USA. sądząc, że bardziej przyda się młodzieży i społecznościom polskim, rozsianym po świecie, jako kapłan. Po studiach pozostał tam na stanowisku profesora – przy seminarium było bowiem gimnazjum i liceum dla polskich chłopców. Oczywiście działało tam harcerstwo, a ksiądz profesor stosował metody harcerskie w pracy z klerykami. Na przykład wysyłał ich na wakacje do Kraju, gdzie każdemu przybyszowi dodawano dwóch kleryków z Polski i wysyłano ich na wędrówkę. Wybierali sobie trasę, zwiedzali co chcieli, tylko rozmawiać musieli z konieczności po polsku i co dzień wysyłać kartkę z raportem do księdza harcmistrza.

 

Od roku 1983 do śmierci pełnił funkcję Kapelana Naczelnego ZHP działającego poza krajem, a więc w Europie, USA, Kanadzie, Argentynie i Australii. Mimo wielu innych zadań i obowiązków, pełnił tę funkcję z poświęceniem, uczestnicząc w Zlotach, konferencjach i zjazdach na kilku kontynentach. Jako znakomity wychowawca, kładł nacisk na to, aby młodzież polska, urodzona na obczyźnie, kształciła się w kulturze kraju zamieszkania, lecz także zdobywała wartości płynące z kultury kraju jej pochodzenia.

 

Mimo poważnych kłopotów ze zdrowiem i morderczego wręcz tempa pracy, które sobie narzucił, zawsze znajdował czas na spotkania ze swoimi dawnymi wychowankami z Indii, uczestnicząc w ich Zjazdach i innych spotkaniach, pisząc artykuły i wstępy do ich wydawnictw, służąc pomocą i radą.

 

Kiedy słowo „Katyń” było jeszcze w Polsce Ludowej na Indeksie, ksiądz Peszkowski, przyjeżdżając do kraju mówił o tym odważnie i był bodaj jedynym głosicielem prawdy o katyńskiej zbrodni, gorliwie słuchanym. Powróciwszy na stałe do Polski, zaangażował się bardzo aktywnie w sprawy Golgoty Wschodu i Zbrodni Katyńskiej. Włączał w to młodzież przez pogadanki, konkursy, artykuły do prasy harcerskiej, zawsze podkreślając, że „pamięć” nie znaczy „nienawiść” ale „przebaczenie”. Walcząc od wielu lat o ujawnienie prawdy o zbrodni katyńskiej, wierzyłże nie będzie ono powodem niezgody i wrogości między narodem polskim i rosyjskim, ale podstawą lepszego zrozumienia i przyjaźni.

 

Nie zrealizowało się Jego marzenie, by dokończyć życia w ośrodku zorganizowanym na terenie mordu katyńskiego – nigdy bowiem nie został on stworzony. Nie dane Mu było spełnienie nawet skromniejszego życzenia – by spocząć na Powązkach, obok grobu ks. Niedzielaka, którego nazwał „ostatnią ofiarą Katynia”. Kuria biskupska zdecydowała że światynia Opatrzności będzie Jego ostatnim m.p. Miejmy nadzieję, że przynajmniej Jego ukochany projekt – Kaplica Golgoty Wschodu, budowana obecnie na Jasnej Górze w Częstochowie, zostanie zrealizowany do końca. Pomóc w tym możemy przesyłając ofiary na konto Fundacji ”Golgota Wschodu” – numer konta:77 2360 0005 0000 0045 5005 9818.

Przedruk z gazety "Dziennik Polski" w Londynie.

 

 

Wigilia Bożego Narodzenia

Tradycje i Zwyczaje


 

WIGILIA

 

Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinie chrześcijańskiej jest Wigilia Bożego Narodzenia.

Niemal w każdym domu ubiera się choinkę, która jest symbolem “drzewa rajskiego”.  Przez swoją zywość i zieleń zachowaną nawet w zimie staje się symbolem Chrystusa jako “drzewo życia” a przez przyozdobienie jej świecami symbolizuje Chrystusa “światlość świata”.  Pod choinką ustawia się żłóbek dla upamiętnienia narodzenia Syna Bożego w Betlejem.

 

WILIA—WIECZERZA WIGILIJNA

 

Według starodawnego zwyczaju po zachodzie słońca, zgodnie z praktyką dawnych chrześcijan spożywa się obiad postny, złożony z kilkunastu tradycyjnych potraw.  Uczta ma character religijny, bardzo uroczysty—świadczy o tym stary zwyczaj czytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i wspólna modlitwa rodziny.  Ceremoniom wieczerzy wigilijnej przewodniczy ojciec rodziny.

 

ŁAMANIE SIE OPŁATKIEM

 

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego jest dzielenie się opłatkiem.  Obrzęd ten następuje po modlitwie i złożeniu sobie życzeń, a więc na samym początku wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie.  Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić z bliźnimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi i jedna skłóconych.

 

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE

 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym.  Jest ono przeznaczone dla przygodnego gościa.  Z. Kossak pisze, że “ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty, wigilijny wieczór, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat”.  Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy serdeczną pamięć o naszych bliskich i drogich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami.  Wolne miejsce przy stole oznaczać może członka rodziny, który zmarł lub też pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny.

 

 


BŁOGOSLAWIEŃSTWO SIANA WIGILIJNEGO

 

Powszechnie zachowany jest w Polsce zwyczaj wkładania siana pod obrus na stół, przy którym będzie spoźywana uroczysta wieczerza wigilijna.  Przypomina ono nam ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie.

 

P.   Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

P    Módlmy się.  Wszechmogący wieczny Boże, racz pobłogosławić to siano, które umieścimy na wigilijnym stole, by przypominało nam ubóstwo groty betlejemskiej, w której narodził się Twój Syn Jezus Chrystus i spraw, abyśmy nie troszczyli się o to co mamy jeść lub pić, w co mamy się przyodziać, lecz byśmy zabiegali o sprawy Królestwa Bożego i radowali się z obecności w naszej rodzinie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W  Amen

 

(Ojciec kropi siano wodą święconą i umieszcza je na środku stołu wigilijnego).

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZED WIECZERZY WIGILIJNEJ

 

W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za swiętą noc, którą teraz  wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy.  Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii wedlug Świetego Lukasza. (Łk. 2. 1-14)

 

 

 

 

 

 

NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

 

Naszym drogim skrzatom i zuchom,

harcerkom i harcerzom,

instruktorkom, instruktorom,

składamy najlepsze życzenia

pokoju, pomysłności i wszelkiego dobra.

Niech nigdy nie zabraknie nam

woli i serca, aby dzielić się,

z biednymi, opuszczonymi i wszystkimi,

którzy potrzebują naszej pomocy.

 

Niech to Boże Narodzenia

będzie dla nas zródłem radośći, siły i natchnienia

na następny Nowy Rok pracy harcerskiej

w służbie Bogu, Ojczyznie i Bliżnim.

 

Redakcja „Służba Bogu”

 

 

ADRES REDAKCJI

3351 Charmaine Heights

Mississauga, ON   L5A 3C2

sreitmeier@sympatico.ca

 

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Ks. Hm. Zbigniew Olbryś, T. Chr.           Phm. Anna Szulc          Phm. Teresa Dzięgiel

               Hm. Stanisław Reitmeier

 

Wesołych Świąt!

 


 

 

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

„Służba      Bogu”

 

 

 

Służba Bogu w Programie Harcerskim

 

 

Harcerki / Harcerze / Wędrowniczki / Wędrownicy

 

1.  Zachęcić harcerki/harcerze do zdobywania sprawności Slużby Bogu.

 

2.  Wymagania na stopnie harcerskie z dziedziny wychowania religii opracowaćć metodą harcerską w zrozumiały i ciekawy sposób.

 

3.  Trzy najbliższe miesiące przed Adwentem dają okazję aby podsunąć zadanie POZNAJEMY NASZ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY...

 

Dodatek dla wędrowniczek i wędrowników:

 

 

a.       kto może zostać diakonem, jak przygotować się do diakonatu i jak wyglądają święcenia diakonatu

b.      jakie są uprawnienia diakona

c.       jaki jest liturgiczny strój diakona

d.      podobny wywiad przeprowadzic z Rycerzami Kolumba

e.       jakie są przy parafii organizacje, stowarzyszenia?

 

Przewodniczka Sakralna

 

Można zaproponować wprowadzenie w organizacji Harcerek sprawności Przewodniczka Sakralna (podobnie jak jest u harcerzy).  Harcerka z taką sprawnoscią mogłaby oprowadzać, po uzgodnieniu z duszpasterzem, po kościele.

 

 

- 2 -

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

Drużynowe/drużynowi gromad zuchowych lub drużyn harcerskich starają się:

 

 

SKRZATY i ZUCHY

 

Pażdziernik

 

Skrzaty/zuchy mogą wykonać różaniec z szyszek, żołędzi, fasoli itp.  Na zbiórce drużynowa/y wyjaśni jak starsi odmawiają różaniec.  Pokaże skrzatom/zuchom obrazki o tajemnicach różańcowych.  Skrzaty/zuchy odmówią jedną dziesiątkę różańca, najlepiej trzecią tajemnicę radosną Narodzenie Pana Jezusa.  Drużynowa/y pokaże obraz stajenki, omówi tę tajemnicę (Pan Jezus tak ukochał ludzi, ze narodził się jako małe dziecko w stajence.  My mamy też kochać Pana Jezusa.  Można przeprowadzić dialog jak skrzat/zuch może kochać Pana Jezusa.)  Skrzaty/zuchy patrząc na obrazek szopki będą odmawiały dziesięć Zdrowaś Maryjo.  Drużynowa/y odmówi Ojcze Nasz i Chwała Ojcu...  Można zaproponować też, by jeden skrzat/zuch odmówił Zdrowaś Maryjo, dotykając paciorka różańca, potem kolejno następny.  Jeżeli to możliwe, każdy skrzat/zuch przyniesie kwiatek (lub drużynowa/y postara się o kwiaty) i po odmówienie Zdrowaś Maryjo, jeden skrzat/zuch wkłada do wazonu kwiat (i tak wszyscy po kolei).

 

Listopad

 

1-go listopada to swieto Wszystkich Swiętych.  Drużynowa/y wyjaśni że to są imieniny wszystkich ludzi, którzy kochali Pana Boga z całego serca i kochali ludzi (bliżnich).  Niektórych tych ludzi specjalnie czcimy jako bohaterów i wzory do naśladowania.  Druzynowa/y pokaże obrazek świętej lub świętego i bardzo prosto opowie jak ona/on kochali Pana Boga.  Skrzaty/zuchy można nauczyć krótkiej modlitwy:

 

Panie Jezu bardzo Ciebie kocham

Chcę być zawsze dobrym skrzatem/zuchem.

Panie Jezu proszę Ciebie

O zdrowie i siły dla Mamusi i Tatusia

I całej naszej rodziny.

 

Najłatwiej będzie jeśli skrzaty/zuchy bedą powtarzały słowa modlitwy z drużynową/ym.

 

2-go listopada to Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłwych.  Skrzaty/zuchy wykonają lampion, który idąc z rodzicami na cmentarz postawią na grobie i zapalą świeczkę.  W Dniu Zadusznym – wyjaśni drużynowa – modlimy się żeby ci ludzie którzy jeszcze nie poszli do nieba, dzięki naszym modlitwom jak najszybciej doszli do Ojca Niebieskiego.  Tam jest szczęście i radość.

 

 

 

- 3 -

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

Adwent

 

Skrzaty/zuchy przy pomocy rodziców (lub na zbiórce) zrobią lampiony adwentowe.  Drużynowa/y zachęci, aby skrzat/zuch postarał się chociaż raz być w kościele z lampionem na roratach z innymi dziećmi.

Można też zaproponować, aby skrzaty/zuchy zrobiły przy pomocy rodziców skarbonkę (oklejony papierem pojemnik np. po margarynie.  Do skarbonki adwentowej będą skrzaty/zuchy składały swoje centy dla biednych dzieci.  Te skarbonki skrzaty/zuchy przyniosą do kościola w swięto Trzech Króli.  To będzie złoto ich czułych serduszek.

Sianko dobrych uczynków.  Skrzaty/zuchy za każdy wykonany dobry uczynek przynoszą zasuszoną trawkę do pustego żłóbka w kościele lub do specjalnie przygotowanego żłóbka na zbiórkę, a potem delegacja może zanieść sianko do kościoła.

 

*************************************************************************************

 

Stanowisko Baden-Powella do Religii

W „Wskazówkach dla Skautmistrzów”, Baden-Powell tłumaczy że „Rozwój poglądu na świat rozpoczyna się naturalnie od poszanowania Boga, które można określić słowem „Cześć”.  „Cześć Bogu, cześć naszym bliżnim i cześć sobie, jako Słudze Bożemu jest podstawą każdej religii”.

 

Stanowisko Ruchu skautowego wobec religii kreśli Baden-Powell, bez żadnych wahań, na które też wyrazili zgodę przedstawiciele wszystkich wyznanń.  Jest ono następujące:

a.       Każdy skaut musi należeć do jakiegoś wyznania religijnego i brać udział w jego nabożeństwach.

b.      Jeżeli drużyna składa się z członków jednego wyznania należy przypuszczać że drużynowy zorganizuje takie wychowanie religijne, jakie w porozumieniu z kapelanem lub innym autorytetem religijnym uzna za najlepsze. 

c.       Gdy drużyna składa się ze skautów różnych wyznań, należy ich skłonić do uczestniczenia w obrzędach ich wyznań a w obozie codzienna modlitwa i tygodniowa slużba Boża winna mieć najprostszy charakter, obecność zaś na nich dobrowolna.

 

„Taka organizacja jak nasza mijałaby sie z celem” – pisze Baden-Powell – „gdyby nie dawała swym członkom poznania religii.  Religia jest istotna dla szczęścia.  Niewiele jest wart, kto nie wierzy w Boga i nie słucha prawd Jego.  Każdy więc muśi byc religijny”.

 

W liście do Naganowskiego – pisze Baden-Powell w 1909 roku o religii jako o koniecznym składniku ideologii skautowej:

 

JEZELI WASZE SKAUTOSTWO MIAŁOBY BYĆ BEZ BOGA, LEPIEJ ŻEBY GO WCALE NIE BYŁO”

 

(A. Małkowski – „O Wychowanie Skautowe” str. 70)

 

- 4 -

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

                                                                                  

 

 

 

- 5 -

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

 

- 6 -

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

 

 

 

- 7 -

Numer 4                                                                                                                                                             wrzesien 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

Pożegnanie Kapelana Okręgu

 

Ks Hm. Zbigniew Olbryś, wieloletni Kapelan Okręgu, wyjeżdza do Polski na emeryturę z początkiem pazdziernika, b.r.  Ks. Kapelan obchodził w kwietniu 2007 r. 50-lecie slużby kapłańskiej.  Na terenie Kanady pełni posługę kapłańską od roku 1983.  Jest nam znany m. in. jako pierwszy Szczepowy Szczepu Harcerzy „Warszawa” w Scarborough, inicjator założenia Szczepów harcerskich w Calgary, i Kapelan Chorągwi Harcerek w Kanadzie. 

 

Harcerskie pożegnanie Ks. Zbyszka odbędzie się w niedzielę 23-go września, b.r.  Msza Święta o godzinie 14:00 w kościele Św. Stanisława, 12 Denison Avenue, Toronto.  Po Mszy, kominek harcerski i poczęstunek na sali parafialnej.   Jednostki harcerskie, instruktorki i instruktorzy, oraz działaczy harcerscy i członkowie Kół Przyjacioł Harcerstwa są proszeni do udziału w uroczystości.

                                                                              Lilijka harcerska ZHP srebrna - druty

ADRES REDAKCJI

3351 Charmaine Heights

Mississauga, ON   L5A 3C2

sreitmeier@sympatico.ca

 

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Ks. Hm. Zbigniew Olbryś, T. Chr.     Hm. Anna Szulc    Phm. Teresa Dzięgiel     Hm. Stanisław Reitmeier

 


 

 

Numer 3                                                                            czerwiec 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

„Służba      Bogu”

 

Jubileusz Piecdziesieciolecia Kaplanstwa

Ks. Hm. Zbigniewa Olbrysa T. Chr.!

 

Drogi nasz Druhu Kapelanie!

 

Z okazji jubileusza 50-cio lecia kaplanstwa, wszystkie skrzaty, zuchy, harcerki, harcerze, wedrowniczki, wedrownicy, oraz cale grono instruktorskie, skladaja najserdeczniejsze zyczenia, obfitości łask Boga i opieki Matki Pana oraz pełnej radości, płynącej z tej szczególnej - nieraz trudnej - służby Panu Bogu i ludziom.

 

 

Zyciorys Kaplanski ks. Zbyszka

 

Urodzil sie 13 sierpnia 1932 roku w Grodnie. Pierwsze sluby zakonne zlozyl 8 wrzesnia 1950 roku. Swiecenia kaplanskie przyjal 6 kwietnia 1957 roku w Poznaniu z rak biskupa Franciszka  Jedwabskiego. Na kontynencie polnocnoamerykanskim pracuje od wrzesnia 1966 roku.

Pracowal na nastepujacych placowkach:

W latach 1985 – 1987 byl sekretarzem Konferencji Polskich Ksiezy Wschodniej Kanada

 

- 2 -

Numer 3                                                                                                                                                             czerwiec 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

 

Zyciorys Harcerski ks. hm. Zbyszka

 

Ks. Zbyszek pelnil wiele funkcji w naszej organizacji harcerskiej, miedzy innymi:

 

                                                                                                                         

 

OJCIEC SWIETY, JAN PAWEL II  o modlitwie rozancowej:

 

„Od mych lat mlodzienczych modlitwa rozancowa miala wazne miejsce w moim zyciu duchowym... Rozaniec towarzyszyl mi w chwilach radosci i doswiadczenia.  Zawierzylem

 mu wiele trosk. Dzieki niemu zawsze doznawalem otuchy.

29 pazdziernika 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolice piotrowa,

tak mowilem, niejako otwierajac swe serce: rozaniec to modlitwa która bardzo ukochalem.  Przedziwna modlitwa !  Przedziwna w swej prostocie i glebi zarazem.

W dziesiatki rozanca serce nasze może wprowadzic  wszystkie sprawy, które skladaja się

 na zycie czlowieka,  rodziny,  narodu,  Kosciola,  ludzkosci.

Sprawy osobiste,  sprawy naszych bliznich, zwlaszcza tych,  którzy sa nam najblizsi., tych,  o których najbardziej się troszczymy. 

W ten sposób ta prosta modlitwa rozancowa pulsuje niejako zyciem ludzkim”.

 

 

 

 

- 3 -

Numer 3                                                                                                                                                             czerwiec 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

 

WNIEBOWZIECIE  NAJSWIETSZEJ  MARYI   PANNY

 

Swieto Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny  obchodzone jest 15 sierpnia. Swieto nazywane jest także Swietem Matki Boskiej Zielnej. Wywodzi się ono z przeswiadczenia , ze Maryja  po zakonczeniu swojego ziemskiego zycia zostala z cialem i dusza wzieta do wiecznej chwaly. W Polsce i krajach europejskich czci się matke Boska Wniebowzieta jako patronke ziemi i jej bujnej roslinnosci.

W niektórych  rejonach Polski w czasie obrzedow religijnych zwiazanych z tym swietem swieci się wiazanki ziol, kwiatow, a także klosy zboz .

W calej Polsce swieto to jest ochodzone bardzo uroczyscie, jednak najwieksze obchody maja miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywaja się tam inscenizacje Zasniecia Maryi oraz jej  Wniebowziecia.

 

SKRZATY i ZUCHY

Kochane Zuchy, Skrzaty i Drużynowe Zuchów i Skrzatów!

 

Podobnie jak i Wy, cieszę się że już wkrótce nadchodzi lato i wakacje, a wraz z jego nadejściem przyjdzie zasłużony wypoczynek.

Będziecie odpoczywać na koloniach, niektórzy z Was wyjadą do Polski na wakacje, będziecie tam zwiedzać piękne miasta i ich okolice, będziecie mieli okazję rozmawiać po polsku, a w niedziele i Święta nie zapominajcie o Mszy Świętej. Msza Święta niedzielna jest bardzo ważna dla każdego katolika, ponieważ Pan Jezus czeka na nas w Najświętszym Sakramencie.

Zuch i skrzat kocha Boga i bliźnich, modli się o łaski dla swoich bliskich

i o zdrowie dla chorych, oraz o zbawienie dla zmarłych. Dziękujemy Panu

Bogu w modlitwie za wszystko co posiadamy i za przeżyty każdy dzień.

   W miesiącu czerwcu codziennie w polskich kościołach odbywają się Msze Święte, a po nich odmawiana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (czyli tak zwane czerwcowe). Zachęcam do udziału w litaniach czerwcowych. Czerwiec jest szczególnie poświęcony Panu Jezusowi. Zawsze w czerwcu przeżywamy Święto Bożego Ciała. Myślę że każdy zuch a nawet skrzat powinien brać czynny udział w procesji Bożego Ciała.

    Podczas wakacji na kolonii drużynowa, oboźna lub komendantka powinna zadbać o to, aby na terenie kolonii zuchy miały kapliczkę. Zachęćcie zuchy do zrobienia kapliczki, aby codziennie były świeże polne kwiaty lub paprocie i módlcie się rano i wieczorem. Uczcie się i śpiewajcie piosenki religijne. Śpiewajcie codziennie podczas spacerów, podczas kominka, na wycieczkach, a nawet w czasie wolnym od zajęć na kolonii.

    Proponuję piękną płytę z piosenkami i pląsami pod tytułem :

„Chrześcijanin Tańczy – Biskup Długosz śpiewa”.

Kupując tę płytę, ofiarujesz Biblię jednemu afrykańskiemu dziecku.

Na wakacjach, gdziekolwiek się znajdziemy, powinniśmy równiez pamiętać aby nie niszczyć drzew i innych roślin, nie dokuczać zwierzętom, ptakom i owadom, ani nie zaśmiecać terenu na którym przebywamy. Zuch i skrzat jest ekologiem, czyli dba o florę i faunę naszej planety.

   Życzę radosnych udanych wakacji zuchom i skrzatom, drużynowym oraz całej Braci Harcerskiej.

                                                                Czuwaj !  Anna Szulc, hm.

- 4 -

Numer 3                                                                                                                                                             czerwiec 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

Harcerki, harcerze, wedrowniczki i wedrownicy!

 

Zajecia programowe podczas akcji letniej:

 

Chwila skupienia

 

Po wieczornym apelu – komendant/ka zadaje pytania:

- co w wyniku dzisiejszych zajec zyskalas/es ?

- co zyskal twój zastep ?

- co zyskala nasza obozowa druzyna ?

 

Nikt nie udziela odpowiedzi, ale przez kilkanascie sekund  kazda harcerka / kazdy harcerz ma mozliwosc odpowiedzenia sobie na te pytania.

 

Dzien skupienia

 

Jeden, w ciagu trwania obozu, lub nawet pol dnia, po poludniu. Ciche zajecia, indywidualne lub w zastepach. Temat i rodzaj zajec: zaleznie od aktualnych potrzeb i nastroju na obozie. Można przygotowac wiersze o tematyce religijnej, o piekniej przyrody, psalmy – lub ich fragmenty, a nawet teksty piesni. Dobrym tematem dla harcerek / harcerzy  będzie zycie Maryi – Matki Bozej. Wzbudzic zainteresowanie np.: czy ja czuje to samo co inna harcerka / harcerz po przeczytaniu tego samego tekstu ??, jakie sa roznice i z czego wynikaja?

 

 

Ognisko religijne

 

Jedno takie ogniskojako zakonczenie „dnia skupienia”, nastojowe. W programie piesni religijne, patriotyczne,  dobrane do mysli przewodniej calego dnia. Modlitwa za Ojczyzne i poleglych harcerzy/harcerki, gaweda okolicznosciowa. Podczas tego ogniska nie ma miejsca na glosne okrzyki i plasy.

 

 

Rekolekcje „wedrowne

 

Na biwakach, czy kilku - dniowych wedrowkach. Dluzszy postoj w ciagu dnia jest stacja rekolekcyjna – z  krotka nauka – rozmowa – najwyzej 10 minut. Tematy należy  wczesniej  przygotowac , ale dobrac zaleznie  od potrzeb mlodziezy – po krotkiej obserwacji. Piekno otaczajacej przyrody pomaga i sprzyja w wytworzeniu wlasciwej atmosfery do dyskusji.

 

Piesni

 

Druzyna  powinna znac kilka piesni religijnych, które będzie spiewala  podczas mszy sw. harcerskiej, wiec nie tylko „O Panie Boze”,  „Kiedy ranne”,  „My chcemy Boga”, lecz także inne: kilka piesni maryjnych i okolicznosciowych. Wiemy, ze piesn dziwnie potrafi wplywac na czlowieka, rozbudzac uczucia, ksztaltowac  poczucie piekna.  Sa piesni,  które z  gleboka  trescia  lacza  piekna  melodie, i  przez to jeszcze glebiej oddzialywuja. Waznym jest, aby harcerki dokladnie rozumialy tresc spiewanych piesni. Dobor spiewanych piesni nie może być przypadkowy.

 

 

- 5 -

Numer 3                                                                                                                                                             czerwiec 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

Podajemy tekst slow do nowej piosenki ktora zuchy, harcerki i harcerze moga sie nauczyc i spiewacz podczas akcji letniej.

 

"Moje miasto Wadowice" 

 

W naszych górach jest ojczyzna znamienita.
Stąd pochodzi znany Marcin Wadowita.
Gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak,
A wśród pól zakwita cudny mak.

 

To są górskie okolice.
To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany.

To są górskie okolice.
To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany.

Okolica ta jest bardzo miła,
Tu urodził się Karol Wojtyła.
Mówcie sobie o tym mieście, co tam chcecie
Ja nie oddam go za nic w świecie.

To są górskie okolice.
To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany.

To są górskie okolice.
To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany.

To są górskie okolice.
To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom Twój ukochany.

 

 

Patron / Patronka

 

Przed  rozpoczeciem obozu – komendant / komendantka może zadecydowac – o wyborze sw. patrona / patronki dla obozu który będzie prowadzic / prowadzila. Wczesniej przygotowac wiadomosci o patronu / patronce, jego / jej  zyciu, aby  wyjasnic harcerkom / harcerzom  dlaczego ja / jego wybral/a  i  jakie cechy jej / jego  charakteru  możemy  nasladowac.

 

 

Obrazki swiete

 

W namiotach,  po jednym obrazku w miejscu dla  wszystkich widocznym. Może to być obrazek patronki obozu lub do wyboru  przez  harcerki  mieszkajace w  namiocie. Możliwe ze harcerki maja swoich ulubionych swietych/swiete.

 

 

 

- 6 -

Numer 3                                                                                                                                                             czerwiec 2007                                                                                    

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

 

 

Obrazki swiete

 

W namiotach,  po jednym obrazku w miejscu dla  wszystkich widocznym. Może to być obrazek patronki obozu lub do wyboru  przez  harcerki  mieszkajace w  namiocie. Możliwe ze harcerki maja swoich ulubionych swietych/swiete.

 

 

Dobry uczynek

 

Sposobem  zachecajacym  harcerki do wykonywania dobrych uczynkow  jest urzadzenie „dnia przyjacielskiej uslugi”. Każdy zastep i kazda harcerka stara się w  tym dniu zrobic cos dobrego – bezinteresownie. Wieczorem,  przy  ognisku, zastepowe zdaja  sprawe z dobrych uczynkow  swych zastepow,  nie wymieniajac imion. Można  tez wczesniej  przygotowac pudelko  do którego harcerki  będą  wrzucaly  karteczki z  informacja o wykonanych  dobrych  uczynkach. – karteczki  odczytujemy podczas ogniska.

 

Sluzba Kaplanska podczas akcji letniej na Kaszubach

 

Podajemy do wiadomosci ze Kapelan Choragwi Harcerek w Kanadzie, ks. przew. Tadeusz Nowak OMI, bedzie na Kaszubach w dniach  8 – 10-go lipca.  Chetnie by chcial zwiedzic mlodziez harcerska, i sluzyc i pomoc wam w wykonaniu programow.  Jezeli kolonia czy jakikolwiek oboz harcerski chcial by miec msze polowa odprawiona, czy udzielic sakrament pojednania, lub gawede przy ognisku, to ks. Nowak chetnie sie zglosi do sluzby kaplanskiej.  Mozna sie zkontaktowac z ks. Nowakiem przy domku na osrodku „Wadowice”.

 

Redakcja „Sluzba Bogu” zyczy wszystkim uczestnikom akcji letniej na koloniach, obozach, wedrowkach i  kursach szkoleniowych, milych spedzonych dni, pelen ducha, usmiechu i radosci harcerskiej milosci!

Lilijka harcerska ZHP srebrna - druty

 

 

 

 

 

 

ADRES REDAKCJI

3351 Charmaine Heights

Mississauga, ON   L5A 3C2

sreitmeier@sympatico.ca

 

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Ks. Hm. Zbigniew Olbrys, T. Chr.         Phm. Anna Szulc                  Phm. Teresa Dziegiel

Phm. Marek Kochanski                        Hm. Stanislaw Reitmeier

 

 

 

 Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.  


 

Numer 2

Luty 2007

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okręgu Kanada

„Służba Bogu”

 WIELKI POST

 Drogie skrzaty, zuchy, młodzież harcerska i grono instruktorskie!

Już niedługo rozpocznie się Wielki Post przygotowujący nas do przeżycia największego święta - Wielkanocy.  Jest to dla nas niezwykły czas, ale zanim zabrzmi radosne Alleluja i będziemy wielbić Pana za cud zmartwychwstania, przez 40 dni będziemy trwać w duchu pokuty.  Będziemy spotykać sie w piątki na Drodze Krzyżowej, a w niedziele na Gorzkich Żalach i zaczniemy pościć.

No właśnie „pościć”, co to właściwie znaczy, na czym to polega?  Czy na tym , aby wyrzec się jedzenia słodyczy, czy może zrezygnować z oglądania telewizji?  Czy chodzi o to, aby pokazywać innym jacy jesteśmy nieszczęśliwi?  Wydaje się że nie.  Bardziej chodzi o duchowy wymiar Wielkiego Postu.  Możemy to sprawić, jeżeli połączymy post z modlitwą i jałmużną.

Każdy z nas powinien szukać okazji do czynienia dobra wspartego modlitwą wstawienniczą.  Możliwości jest dużo i warto zastanowić się komu możemy pomóc.  Chcąc dobrze przeżyć ten czas, warto zrobić sobie także rachunek sumienia i udać się do konfesjonału, żeby Pan Bóg wybaczył nasze grzechy i umocnił nas w naszym postępowaniu, abyśmy umieli jak Pan Jezus na pustyni odmówić szatanowi, kiedy przyjdzie nas kusić i byśmy mieli siłę i odwagę wyrzucić wszelkie zło z naszego serca i życia.

Jeśli tak przeżyjemy Wielki Post, będziemy mogli w pełni uczestniczyć w świętach Zmartwychwstania Pańskiego.

-2-

Zuchy i Skrzaty

Pomoce i sugestie dla gromad skrzatów/zuchów do przeżywania Wielkiego Postu.

A.  Krzyżyk Dobrych Uczynków

Na początek Wielkiego Postu – zachecić skrzaty i zuchy do wykonania z kartonu krzyżyka (15cm na 18cm, szerokość ramienia 3cm).  Na pionowym ramieniu piszemy dużymi literami, pionowo BÓG, na poziomym ramieniu piszemy BLIŻNI.

Skrzat/zuch kiedy zrobi dobry uczynek kreśli kreskę.  Jeśli pomodli się rano, wieczorem to na ramieniu pionowym (BÓG) kreśli kreskę, podobnie gdy był na Mszy św., czy też na Drodze Krzyżowej, lub przeczytał fragment książki religijnej dla dzieci.

Na poziomym ramieniu krzyżyka (BLIŻNI) kreśli kreskę, jeśli pomaga mamie, jest posłusny/a, dzieli się zabawkami z rodzeństwem czy innymi dziećmi, za pieniądze otrzymane od mamusi od czasu do czasu nie kupuje sobie cukierków, ale zaoszczedzone centy dla bednym zanosi do skarbonki w kościele, albo do wspólnej skarbonki na zbiórce (jeśli w gromadzie jest taki zwyczaj).

Pod koniec Wielkiego Postu – krżyżyk można złożyć – w porozumieniu z ks. Proboszczem – w odpowiednim miejscu w kościele albo jeśli jest taki zwyczaj, przynosi na zbiórkę i potem cała gromada lub delegacja zanosi do kościoła.

B.  Skarbonka – Dobre Serce Zucha

Przygotować pudełeczko z naklejonym sercem i otworem u góry na pieniądze.  Na początku Wielkiego Postu zapowiedzieć, że zuchy na pewno mają dobre serca, a wielu ludzi jest głodnych i dlatego zuchy postarają się pomóc tym potrzebującym.  Odmówią sobie słodyczy, zaoszczędzą część pieniędzy, które otrzymają od rodziców i te zaoszczędzone pieniążki przyniosą na zbiórkę i złoża podczas specjalnego obrzędu do SKARBONKI DOBRE SERCE ZUCHA.

 

W odpowiednim czasie – ustawia sie skarbonkę i małą zapaloną świeczkę.  Zuchy ustawiają się w kręgu z lewą ręką na sercu w prawej zaoszczędzone pieniążki.  Kolejno podchodzą do skarbonki wrzucają pieniążki, salutują i mowią „Czuj”!  Pod koniec Wielkiego Postu, drużynowa/y wraz z asystą zuchów lub całą gromadą zanosi do kościoła.

-3-

C.  Służba Bogu w gromadach zuchowych

 - 4 -

 Uwagi dla wszystkich

Święcone – jest wyrazem wdzięczności Panu Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za dar życia, za zdrowie, za płody ziemi, ktore umacniają nas i dają siłę.  Biorąc udział w poświęceniu pokarmów z wiarą myślmy, że Bóg jest taki Ojcowski – ZA CHLEB POWSZEDNI ŻYCIA DNI O PANIE DZIĘKI CI.  Dzielenie się poświęconym jajkiem oznacza nasza zyczliwosc do innych, naszą życzliwość do innych, naszą radość z życia na żiemi i kiedyś w wieczności

Wielki Post w życiu mlodzieży harcerskiej i wędrowniczej

Wielki Post jest okazją dla druhen i druhów do pracy nad swoimi niedociągnięciami i słabościami.  Warto zastanowić się nad tym z jakimi punktami Prawa harcerskiego mamy trudności w ich wypełnianiu. 

Środa Popielcowa - rekolekcje - dzień harcerskiego skupienia instruktorów lub młodzieży harcerskiej - droga krzyżowa - modlitwy wspólne - słuzba Bogu i bliżnim - Gorzkie Żale - częstej spowiedzi i komunii św. - warta przy grobie Pańskiego - adoracja - służba przy swięceniu pokarmów - sprzedaż baż - procesja Rezurekcyjna - Niedziela Palmowa - Wielki Tydzień - Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota)

 

- 5 -

Dzień Myśli Braterskiej – 22-go lutego

Na najbliższej zbiórce przed 22-go lutego odmówić krótką modlitwę o wierność Prawu i Przyżeczeniu w całym ruchu skautowym na świecie.  Utworzyć krąg z otwartym miejscem dla skautowej braci, po modlitwie zaśpiewać „O Panie Boże”.

Św. Jerzy – Patron Skautingu – 24-go kwietnia

Święty Jerzy – wspaniały rycerz – przedstawiany w sztuce i malarstwie na koniu, zabijający  włócznią smoka. Smok jest symbolem zła z którym trzeba walczyć.  Zył w III wieku, - rodzice Jerzego byli pobożnymi chrześcijaniami.

Jerzy, jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyzszego oficera -  miał opinie odważnego, odznaczającego się miłosierdziem wobec ubogich i nieszczęśliwych. . Podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana, jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bostwom rzymskim.Wiedział że czeka go prześladowanie jako wyznawce Chrystusa. Majątek swój rozdał ubogim. Odmówił wyrżeczenia się chrzescijaństwa.  Poddano go okrutnym i długim męczarniom. Okrucieństwa zastosowane  wobec św. Jerzego musiały być wyjątkowe, skoro nadano mu tytuł Wielkiego Męczennika . Śmierć męczeńską poniósł około 304 r.

Przy okazji wspomnieć, że patronem Polskiego Harcerstwa jes błogosławiony podharcmistrz ks. Stefan Wincenty Frelichowski.  Patronem został ogłoszony 22-go lutego 2003 roku w katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

- 6 –

Majowe Nabożeństwo

Skrzaty i Zuchy

Chwalcie Łąki Umajone

 

1.  Chwalcie łąki umajone                                   2.  Co igra z morza falami,

     Góry, doliny zielone.                                 W powietrzy buja skrzydłami.

     Chwalcie cieniste gaiki,                            Chwalcie z nami Panią świata,

     Żródla i kręte strumyki                                         Jej dłoń nasza wieniec splata.

 

  1. Ona dziłl Boskich korona,                   4.  Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

Nad anioły wywyższona.                          Ptaszęta słodkim kwileniem.

Chodż jest Panią nieba, ziemi,                I co czuje i co żyje,

Nie gardzi dary naszymi.                         Niech z nami sławi Maryję!

 Drużyny Harcerskie i Wędrownicze

 Święto Matki Boskiej Królowej Polski 3-go maja

Po obronie Jasnej Góry przed wojskami szwedzkimi w roku 1655 (oblężenie trwało od 19-go listopada do 27-go grudnia), król Jan Kazimierz wraca do Polski i w podziękowaniu Matce Bożej ca ocalenie Polski składa 1-go kwietnia 1656 roku w katedrze we Lwowie ślubowanie, że obiera Najświętszą Maryję Panne Patronką i Królową Polski.  Nuncjusz na życzenie króla pod koniec odmawiania litanii do matki Boskiej dodał trzykrotnie wezwanie KRÓLOWO POLSKI,  MÓDL SIĘ ZA NAMI.  Odtąd do dzisiaj tak kończy się litania do matki Boskiej. 

powiększ


- 7 -

 

  - 8 -

Wesoły nam dzień dziś nastał!

Wesołego Alleluja ! Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy! 

                                                                Lilijka harcerska ZHP srebrna - druty

                                                          ADRES REDAKCJI

3351 Charmaine Heights

Mississauga, ON   L5A 3C2

sreitmeier@sympatico.ca

 KOMITET REDAKCYJNY

 

Ks. Hm. Zbigniew Olbrys, T. Chr.         Phm. Anna Szulc                  Phm. Teresa Dziegiel

                          Phm. Marek Kochanski                      Hm. Stanislaw Reitmeier

Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.


 

Numer 1

Grudzien 2006                                                                                    

 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okregu Kanada

„Sluzba Bogu”

 

 

Slowo Kapelana

 
Drogie Druhny
Drodzy Druhowie!
Od kilkunastu lat kapelani Harcerskich Choragwi w Kanadzie wydawali pomocy do Harcerskiej Sluzby Bogu. 
Zawieraly one propozycje do zajecia Sluzby Bogu podczas zbiórek, biwaków, obozów i wypraw. 
Pomoce te wydawane byly jako male broszurki, czy tez jako listy okólne ”Sluzba Bogu”. 
Ukazywanie sie „Sluzby Bogu” zostalo przerwane ponad rok temu. Obecnie Harcerska Rada Duszpasterska 
przy Zarzadzie Okregu w sklad, której wchodza przedstawiciele Choragwi Harcerek i Harcerzy oraz kapelan Okregu, 
wznawia  wydawanie „Sluzby Bogu”, która bedzie ukazywala sie w internecie cztery razy w roku: we wrzesniu, 
na poczatku roku harcerskiego, przed Adwentem, przed Wielkim Postem i w maju przed akcja letnia.  Poboznosc 
harcerska winna byc naturalna, pogodna i gleboko ewangeliczna.  Aby ”Sluzba Bogu” byla pomocna Harcerskiej Braci  
podczas zajec poglebiajacych  zycie religijne , potrzebna jest wspólpraca funkcyjnych prowadzacych jednostki skrzatowe, 
zuchowe,harcerskie i wedrownicze. Do wspólpracy zapraszamy równiez grono instruktorskie ze swoim doswiadczeniem.  
Prosimy  wszystkich  o przekazywanie swoich doswiadczen, sugestii, rad, oraz materialów. Niech „Sluzba Bogu” bedzie 
dzielem wielu osób.
Czuwaj!
ks. hm. Zbigniew Olbrys; T.Chr.
Kapelan Okregu
  

**********************************************************************************

Powoli zblizaja sie radosne swieta Bozego Narodzenia . Adwent (adventus - przyjscie) to okres naszego duchowego przygotowania na Jego przyjscie. Zdaza sie nam ze w codziennej gonitwie szkola, dom, praca, kolezanki, koledzy, rozrywki, zakupy....STOP!!  Czy jest miejsce i czas dla NIEGO ??

 

- 2 -

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okregu Kanada

Harcerki, Harcerze, Wedrowniczki, Wedrownicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleda - mniej znana „O Gwiazdo Betlejemska”- tak wyraznie i pieknie mowi o tesknocie czlowieka do Boga.  Moze zaspiewamy ja razem w nadchodzace Swieta..

.

O GWIAZDO BETLEJEMSKA,

 

O gwiazdo betlejemska, zaswiec na niebie mym,

Tak szukam cie wśród nocy, tesknie za swiatlem Twym,

           

Zaprowadz do stajenki, lezy tam Bozy Syn,

            Bog Czlowiek z Panny swietej, dany na okup win.

 

O nie masz  Go już w szopce, nie masz go w zlobku tam,

Wiec gdzie pojdziemy Chryste?  Gdzie się ukryles nam?

           

Pojdziemy przed oltarze, wzniecic milosci zar,

                I hold Ci niski oddac: to jest nasz wszystek dar

- 3 –

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okregu Kanada

 

Zuchy i Skrzaty

 

Witam serdecznie wszystkie druhny, drużynowe, prowadzące gromady zuchów i skrzatów. W naszym nowym roku harcerskim, Harcerska Rada Duszpasterska –

Okręg Kanada, postanowiła pomóc Wam w przygotowaniu materiałów do prowadzenia

zbiórek i zdobywania sprawności religijnych. Obecnie przeżywamy Adwent, w związku z tym chcę napisać kilka zdań na ten temat.

 

A D W E N T  -  w obrządku Kościoła Katolickiego jest to okres roku liturgicznego

poprzedzający Boże Narodzenie. Historia Adwentu jako czasu oczekiwania na dzień

narodzenia Chrystusa sięga Średniowiecza (V wiek). Początkowo obejmował on sześć

niedziel na wzór Wielkiego Postu, a teraz – tylko cztery. Czas ten wypełniają obrzędy

kościelne wzbogacone lokalnymi zwyczajami, np. na Podlasiu odbywa się „otrąbienie

Adwentu” na ligawkach (są to długie trąby). Podczas tych 4-ch tygodni ludzie modlili się

częściej niż zwykle, uczestniczyli w nabożeństwach Adwentowych uprawianych przed

świtem, tak zwanych Roratach, nie organizowali hucznych zabaw ani wesel.

 

Co zuchy i skrzaty mogą zrobić podczas Adwentu?

 

1.       Mogą zrobić lampion i pójść z nim na Mszę Świętą Roratnią

2.       Mogą zrobić na zbiórce lub z rodzicami Wieniec Adwentowy,

położyć go na stole i w każdą niedzielę zapalać świecę podczas

obiadu.

3.       Mogą pomóc rodzicom w pracach domowych.

 

Zuch i skrzat powinien starać się wykonywać dobre uczynki, modlić się po

polsku i pomagać biednym i chorym kolegom i koleżankom.

 

Adwent – to czas oczekiwania na przyjście małego Jezusa, więc starajmy się

przygotowac jak najlepiej do Świąt.

 

Proponuję nauczyć skrzaty krótkiej kolędy na melodię znanej nam kolędy

Lulajże Jezuniu”:

 

Lulajże Jezuniu, skrzatki śpiewają,

Lulajże Jezuniu, skrzatki czuwają

Lulajże Jezuniu, skrzatki śpiewają,

Lulajże Jezuniu, skrzatki czuwaja.

 

Natomiast zuchy powinny nauczyć się całej kolędy „Lulajże Jezuniu”.

 

 

 

  

- 4 -

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okregu Kanada

Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia mają swój szczególny, niepowtarzalny urok, są cudownymi, ciepłymi, pomimo zimy, dniami w roku. Przypominają nam one przyjście na świat Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. 

Te święta są urodzinami Pana Jezusa, które to urodziny są dla nas źródłem radości, okazją do spotkania się w gronie rodzinnym.
Nawet, gdy dzieje się tak, że nie mamy kogoś bliskiego, chcemy te święta przeżyć z innymi ludźmi.

Świętowanie narodzin Boga jest dla nas czymś naturalnym, naturalne jest też to, że chcemy choć częścią radości z Narodzenia Bożego dzielić się z naszymi harcerskimi braćmi, jednak trzeba natychmiast odeprzeć pokusę „organizowania” czasu harcerzom w te święta.

Dlatego też jako instruktorzy musimy pamiętać, by nasze działania nie odrywały harcerzy od rodzin - muszą się raczej skupić na wyjściu do społeczności lokalnej i pomocy w przeżywaniu świąt.

Kilka propozycji służby związanej ze Świętami Bożego Narodzenia:

ZUCHY:

• Jasełka (dla rodzin, parafii, osób starszych)
• Zbiórka zabawek dla biedniejszych dzieci w okolicy

• Zbiórka pieniężna w rodzinie – zuchy mogłyby wykonać własnoręcznie puszki do zbierania pieniędzy.

 

UWAGA: Wszystkie działania należy koniecznie najpierw przedstawić rodzicom i uzyskać od nich akceptację, ponadto po akcji przedstawić rodzicom jej wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o zbiórki pieniężne.

HARCERKI i HARCERZE:

• To, co u zuchów
• Pomoc organizacjom charytatywnym w zbiórkach przedświątecznych
• Prowadzenie w parafii kolędowania przy żłóbku
• Koncert kolęd
• Przygotowanie harcerskiej oprawy pasterki
• Pomoc w organizacji mikołajek dla zuchów

 

WEDROWNICZKI i WĘDROWNICY :

• To, co u zuchów i harcerzy (no, może bez zabawek)
• Zorganizowanie kolędowanie w Domu Starców lub innej tego typu placówce
• Zorganizowanie w porozumieniu z szczepem lub hufcem zbiórki pieniężnej dla potrzebujących 

W tym miejscu chcielismy dać jeszcze kilka rad:

1. Zanim się czegoś podejmiesz, upewnij się, że twoja drużyna da radę to zrobić – potem strasznie głupio jest się wycofywać z podjętych zobowiązań

2. Przed każdym działaniem powiadom o tym osoby odpowiadające za „teren”, na którym masz zamiar coś robić (księdza proboszcza, dyrektora domu starców, hufcowego lub szczepowego). Zwłaszcza, jeżeli wymaga to współpracy kilku grup (jak np. podczas liturgii).
3. Pewne formy działalności (np. publiczne zbiórki pieniężne) wymagają różnych zezwoleń - pomyśl o tym wcześniej.

 

- 5 –

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Harcerska Rada Duszpasterska Okregu Kanada

 

 

 

 

NA SWIETA BOZEGO NARODZENIA

 

Naszym drogim skrzatom i zuchom,

harcerkom i harcerzom,

instruktorkom, instruktorom,

skladamy najlepsze zyczenia

pokoju, pomyslnosci i wszelkiego dobra.

Niech nigdy nie zabraknie nam

woli i serca, aby dzielic sie,

z biednymi, opuszczonymi i wszystkimi,

ktorzy potrzebuja naszej pomocy.

 

Niech to Boze Narodzenia

bedzie dla nas zrodlem radosci, sily i natchnienia

na nastepny Nowy Rok pracy harcerskiej

w sluzbie Bogu, Ojczyznie i Bliznim.

 

Redakcja „Sluzba Bogu”

 

 

 

ADRES REDAKCJI

3351 Charmaine Heights

Mississauga, ON   L5A 3C2

sreitmeier@sympatico.ca

 

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Ks. Hm. Zbigniew Olbrys, T. Chr.         Phm. Anna Szulc                  Phm. Teresa Dziegiel

                          Phm. Marek Kochanski                      Hm. Stanislaw Reitmeier

 

 

 

 

Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.