Adresy internetowe do korespondencji - organizacja harcerek

Organizacja Harcerek
Komenda Chorągwi Harcerek w Kanadzie org_harcerek@zhpkanada.ca
Referat Ksztalcenia na stopien pwd. kom_pwd@zhpkanada.ca

Referat Wędrowniczek

wedrowniczki@zhpkanada.ca
Referat Harcerek harcerki@zhpkanada.ca
Referat Zuchowy zuchy@zhpkanada.ca
Referat Skrzatowy skrzaty@zhpkanada.ca
     
Hufiec "Ogniwo" (Quebec) hufiec_ogniwo@hotmail.com
Hufiec "Watra" (Ontario) hufiec_watra@zhpkanada.ca
Hufiec "Białowieża" (Winnipeg)  
Hufiec "Młody Bór" (Edmonton) hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org
Szczep "Beskidy" (Edmonton) beskidy@mlodybor.zhpkanada.org
Szczep "Orla Perć" (Calgary) orlaperc@mlodybor.zhpkanada.org
     
Składnica Harcerek skladnica_harcerek@zhpkanada.ca
     

 

Link do strony głównej Organizacji Harcerek