Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju

CHORĄGIEW HARCEREK w KANADZIE    

  Harcerki    

Dziewczęta w wieku od 10/11 -15 lat są harcerkami pracującymi w drużynach harcerek.  Starsze harcerki w wieku 16-18, mogą tworzyć drużyny lub patrole harcerek - wędrowniczek.

 

Prawo Harcerskie

1.      Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2.      Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.

3.      Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.

4.      Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.

5.      Harcerka postępuje po rycersku.

6.      Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7.      Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8.      Harcerka jest zawsze pogodna.

9.      Harcerka jest oszczędna i ofiarna.

10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

 

Przyrzeczenie

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu".

Przyrzeczenie składać może dziewczynka po zdobyciu stopnia ochotniczki.

 

Ukłon i Pozdrowienie

Wspólnym pozdrowieniem harcerek jest słowo "CZUWAJ!", wypowiadane w postawie bacznej, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi trzema palcami.


Materiały dla drużynowych drużyn harcerek
 

Wrócić na główną stronę Chorągwi Harcerek w Kanadzie.