METODA HARCERSKA

 

KRZYŻ HARCERSKI

 

Kształt Krzyża Harcerskiego wzorowany jest na kształcie Krzyża Virtuti Militari, najwyższego odznaczenia nadawanego w wojsku polskim za odwagę i męstwo.

 Krzyż Harcerski otrzymuje harcerka przy składaniu Przyrzeczenia.

 Liczne kropki na krzyżu oznaczają dobre uczynki jakie harcerka zobowiązuje się pełnić dobrowolnie w swej służbie harcerskiej.

 Liście dębowe to siła , umiejętność i wytrwałość.

 Liście laurowe to siła duchowa i zwycięstwo.

 "Czuwaj" to wezwanie "Bądź Gotów" do pracy nad swoim charakterem, do pomagania innym, to gotowość do czynu.

 Koło to symbol doskonałości.

 Promienie to światło przewodnie prowadzące nas przez trudy do gwiazd.

 Lilijka to symbol czystości  ducha, służby idei i łączność z międzynarodowym ruchem skautowym.

 

 

LILIJKA HARCERSKA

 

 

Lilijka to symbol czystości ducha i służby idei.  Stale przypomina nam do czego dążymy i jak chcemy się doskonalić.  Lilijka jest symbolem skautingu światowego.

O - Ojczyzna (patriotism)

N - Nauka (the pursuit of knowledge)

C - Cnota (virtue)

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego

 

PRAWO HARCERSKIE

1.      Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2.      Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.

3.      Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.

4.      Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.

5.      Harcerka postępuje po rycersku.

6.      Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7.      Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8.      Harcerka jest zawsze pogodna.

9.      Harcerka jest oszczędna i ofiarna.

10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

   

PRZYRZECZENIE

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu".

Przyrzeczenie składać może dziewczynka po zdobyciu stopnia ochotniczki.

 

UKŁON I POZDROWIENIE

Wspólnym pozdrowieniem harcerek jest słowo "CZUWAJ!", wypowiadane w postawie bacznej, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi trzema palcami.

 

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych drużyny harcerek.