TECHNIKA HARCERSKA

Miernictwo

Mierzenie wysokości drzewa

 

1.     W słoneczny dzień stajemy koło drzewa „BA”.

Cień rzucony przez drzewo i cień rzucony przez człowieka będą w tej samej proporcji do wysokości człowieka i drzewa.

 

 

2.     Przy pomocy drugiej osoby – znajdujemy kij sięgający do oczu osobie AB. AB kładzie się nogami do drzewa i kij CB stawia się pionowo u stóp. Porusza się wraz z kijem aż widzi koniec kija C w prostej linii z wierzchołkiem drzewa DE.

 


Mierzenie szerokości rzeki

 

Wybieramy po drugiej stronie rzeki widoczny punkt np. drzewo /E/. Stajemy dokładnie naprzeciw /A/, idziemy wzdłuż rzeki odliczając kroki i zaznaczamy kijem lub czymś podobnym /B/, idziemy dalej wdłuż rzeki odliczając tę samą ilość kroków jak między A – B i zaznaczamy punkt C. Odchodzimy od punktu C prostopadle od rzeki aż zobaczymy punkt D i mierzymy odległć CD.

 

 

 

 

Mierzenie szybkości prądu rzeki

 

Zaznaczyć punkt na brzegu „A”, wrzucić liść na wodę i po minucie zaznaczyć nad rzeką, do którego liść dopłynął „B”. Odległć AB x 60 oznaczy szybkość prądu na godzinę.

 

Wiadomości z podręcznika „SAM-PION” (1998, Referat Harcerek przy Głównej Kwaterze Harcerek)

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych drużyny harcerek.