SYGNALIZACJA

 

Alfabet Morse'a można zapamiętać wzrokowo i według słow odpowiednio dobranych gdzie ilość zgłosek odpowiada ilości kropek czy kresek w znaku.  W podanych obok słowach każda zgłoska posiadająca literę "o" oznacza kreskę.  Np. KO-LA-NO to - . -  albo DO-LI-NA to  - . .

 

Jak Sygnalizować

Alfabetem Morse'a można się porozumiewać:

W dzień - przy pomocy dwóch biało czerwonych tarcz, albo chorągiewek oraz gwizdkiem.

W nocy - przy pomocy latarki, gwizdka oraz ogniska.

 

KRESKĘ - oznacza podniesienie dwóch chorągiewek do wy­sokości ramion, długi błysk latarki, albo długi gwizdek (policz w myśli "raz, dwa, trzy" na każdy długi błysk).

KROPKĘ - oznacza podniesienie prawej chorągiewki do wy­sokości ramienia,  krótkie błyśnięcie latarki albo krótki gwizdek (policz "raz" na krótki błysk).

STACJA SYGNALIZACYJNA składa się z 2 harcerek. Jedna dyktuje poszczególne litery, druga je nadaje. Przy od­bieraniu jedna odczytuje nadawane znaki a druga zapi­suje.  Może być trzecia osoba w roli obserwatora.

SPOSÓB SYGNALIZOWANIA - stacja sygnalizacyjna (nadawcza) zgłasza swoją gotowość przez nadawanie dwóch znaków (KA) tak długo, aż stacja odbiorcza zgłosi się, nadając jeden znak.

Początek depeszy zaznacza się podniesieniem dwóch cho­rągiewek pionowo do góry.  Stacja odbiorcza odpowiada tym samym znakiem.

Koniec słowa zaznacza się zakreśleniem dużego koła cho­rągiewką i ten sam znak oznacza "Zrozumienie".

Koniec nadawania zaznacza się zakreśleniem trzech kół chorągiewką.

Pomyłkę - albo niezrozumienie zaznacza się nadaniem 6-ciu kropek, po czym należy powtórzyć całe poprzedzające słowo.

 

Przy zapisywaniu, nadawaniu i dyktowaniu alfabetu Morse'a należy dokładnie zaznaczyć przerwy między literami - inaczej będzie on bardzo trudny do odczytania (policz "raz, dwa, trzy" na każdą przerwę między literami).

Zapisuje się go w ten sposób:  - . - . / - - . . / . . - / . - - / . - / . - - - //

 

ALFABET MORSE'A

 

A

. -

A-ZOT

L

. - . .

LE-O-NI-DAS

B

- . . .

BO-TA-NI-KA

M

- -

MO-TOR

C

- . - .

CO-RAZ MOC-NIEJ

N

- .

NO-GA

D

- . .

DO-LI-NA

O

- - -

O-STRO-WO

E

.

EŁK

P

. - - .

PE-LO-PO-NEZ

F

. . - .

FI-LAN-TRO-PIA

R

. - .

RE-WOL-WER

G

- - .

GO-SPO-DARZ

S

. . .

S.A.-HA-RA

H

. . . .

HA-LA-BAR-DA

T

-

TOR

CH

- - - -

CHLO-RO-WO-DÓR

U

. . -

UR-BI-NO

I

. .

IG-ŁA

W

. - -

WI-NO-ROŚL

J

. - - -

JED-NO-KON-NO

Y

- . - -

YORK-HULL-OX-FORD

K

- . -

KO-LA-NO

Z

- - . .

ZŁO-TO-LI-TY

 

 

 

 

 

 

1

. - - - -

 

6

- . . . .

 

2

. . - - -

 

7

- - . . .

 

3

. . . - -

 

8

- - - . .

 

4

. . . . -

 

9

- - - - .

 

5

. . . . .

 

0

- - - - -

 

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych drużyny harcerek.