TECHNIKA HARCERSKA

  Węzły

Węzeł płaski Do wiązania dwóch sznurów mających wytrzymać silne napięcia.  Dzięki swojej płaskości ma zastosowanie przy pierwszej pomocy.
Węzeł tkacki Służy do łączenia dwóch lin jednakowej lub różnej grubości.
Węzeł ratowniczy Pętla, która nie zaciąga się, służąca do spuszczania ludzi z dużej wysokości itp.
Węzeł rybacki Do łączenia dwóch lin.  Daje się szybko zawiązać i rozwiązać.
Ósemka pionierska Służy do przymocowania liny do pala lub związania chrustu itp.  Węzeł ten wytrzymuje napięcie z obu stron.
Skrót Do skracania liny.
Węzeł tatrzański Pętla tego węzła nigdy się nie ściągnie i może bezpiecznie użyta jako rączka do trzymania paczek.
Kluczka zaciągająca się Do umocowania np. linek namiotowych.
Kluczka nie zaciągająca się Do przytroczenia bagażu, chwilowego zahaczania itp.
Ósemka podwójna

Do zaczepiania o drąg lub pal przy trwającym nadal naprężeniu linki.

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych drużyny harcerek.