Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju

CHORĄGIEW HARCEREK w KANADZIE  

Skrzaty   

Gromadki skrzatów, skupiają dzieci w wieku od 4 do 7 lat, czyli dzieci chodzące do przedszkola (Junior Kindergarten, Senior Kindergarten) i klasy pierwszej.

Prawo Skrzatów

1.      Skrzat jest dobry.

2.      Skrzat mówi po polsku.

3.      Skrzat modli się po polsku.

Odznaka Skrzatów

Odznaką skrzatów jest czerwone serduszko - buzia z zieloną czapeczką - trójkątem z napisem "SKRZAT" na tle białego rombu - diamentu.

Odznaka jest uroczyście wręczana skrzatom po okresie próbnym, gdy dziecko dowie się kim są skrzaty i co oznacza „Czułe Serduszko".

Uroczyste nadanie odznaki odbywa się podczas specjalnego obrzędu.

Ukłon i Pozdrowienie

 Wspólnym pozdrowieniem Skrzatów jest "Czułe Serduszko!", wypowiadane w postawie bacznej, z prawą ręką na sercu.

   

Zdjecia ze zycia Skrzata

Nadania Skrzatowych Grzybkow

Kominek Skrzatowy

   

       Przyznanie Pomponikow                 Referentka Skrzatow ze Skrzatami                           Wizyta Kroliczka

Podręczniki dla drużynowych gromadek skrzatów.

Wrócić na główną stronę Chorągwi Harcerek w Kanadzie.