CHORĄGIEW HARCEREK
w KANADZIE

Skrzaty

Miejsce skrzatów w ruchu harcerskim.

 

Pierwsza gromadka skrzatów powstała w 1968 roku w Perth Amboy, New Jersey, USA.

 

Skrzaty to najmłodsze dzieci (w wieku 4/5/6 lat) uczestniczące w ruchu harcerskim.

 

Praca w gromadkach skrzatowych opiera się, tak jak praca na wszystkich szczeblach organizacji na trzech zasadach: służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim. Oczywiście wszystko co skrzaty robią jest dostosowane do ich poziomu rozwoju. W gromadkach skrzatowych pracujemy w oparciu o metodę harcerską.

 

Skrzaty posiadają swoje odznaki i obyczaje, które są zdecydowanie inne od pozostałych jednostek organizacyjnych harcerstwa.

 

Prawo Skrzatów

 

Prawo i obietnica skrzatowa są bardzo proste i powinny być przez skrzaty od czasu do czasu powtarzane dla lepszego zapamiętania.

 

Prawo Skrzatów:

1. Skrzat jest dobry

2. Skrzat mówi po polsku.  

3. Skrzat modli się po polsku.

 

 

Modlitwy Skrzatowe.

 

Kto Stworzył?

 

Kto stworzył,

Fruwające ptaszki       ( x 3 )

Kto stworzył, Fruwające ptaszki, Nasz Ojciec Bóg!

 

Kto stworzył,

Pływające rybki           ( x 3 )

Kto stworzył, Pływające rybki, Nasz Ojciec Bóg!

 

Kto stworzył,

Mrugające gwiazdki    ( x 3 )

Kto stworzył,Mrugające gwiazdki, Nasz Ojciec Bóg!

 

Kto stworzył,

Ciebie i mnie              ( x 3 )

Kto stworzył, Ciebie i mnie Nasz Ojciec Bóg!

 

Kto stworzył, Fruwające ptaszki, Pływające rybki, Mrugające gwiazdki?

Kto stworzył, Ciebie i mnie ? Nasz Ojciec Bóg!

 

* * * * *

 

Do Ciebie Boże rączki podnosze,

O zdrowie rodziców i swoje proszę.

I prosze także, niech mnie od złego,

Na każdym kroku Aniołki strzegą.

 

* * * * *

 

Panie Jezu, Bardzo Ciebie Kocham.

Chcę być zawsze dobrym skrzatem.

 

* * * * *

 

Dobranoc, dobranoc,

Dwa Aniołki na noc.

Matka Boska przy łóżku,

A Pan Jezus w serduszku.

 

* * * * *

 

Aniele Boży - strużu mój,

Ty zawsze przy mnie stój!

Rano, w wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

                             Amen.

 

 

Hymn Skrzatów i Okrzyk

 

Hymn Skrzatów:

Pośród traw, pośród drzew krasnoludków chaty,

słychać tam wesoły śmiech -to się śmieją Skrzaty!

Hi, hi, hi! Ha, ha, ha!

Kto się śmieje?

Ty i ja!

Hi, hi, hi! Ha, ha, ha!

Kto się śmieje?

Ty i ja!

 

Pośród traw, pośród drzew tupią małe butki,

słychać tam wesoły śmiech tańczą krasnoludki!

Tup, tup, tup! Hop, sa, sa!

Kto tak tańczy?

Ty i ja!

Tup, tup, tup! Hop, sa, sa!

Kto tak tańczy?

Ty i ja!


 

Okrzyk skrzaty wykonują kładąc obie dłonie na sercu. Drużynowa powinna nauczyć dzieci, gdzie jest serce i może poprosić dzieci aby posłuchały bicia serca swoich koleżanek lub kolegów, zwykle jest to wielkim odkryciem dla kilkorga dzieci w gromadce. Okrzyk powtarzany jest trzykrotnie:

Drużynowa: Skrzaty!

Dzieci: Czułe serduszko!

 

Specyficzne odznaki skrzatów

 

Pompony i serduszka są noszone tylko przez dzieci należące do gromadek skrzatowych oraz ich drużynowe i przyboczne. Czerwone serduszko oznacza czułe serduszko skrzata, a zielone pompony symbolizują zieleń lasu, w którym skrzaty najchętniej przebywają.

 

Otrzymując pompony skrzat po raz pierwszy wypowiada słowa prawa skrzatowego i zostaje oficjalnie przyjęty do gromadki. W tym samym czasie przypina swoją wstążkę do totemu gromadki ~ od tego momentu jest prawdziwym skrzatem.

 

Totem gromadki jest utrzymany w kolorze czerwonym i zielonym, zawiera też wizerunek postaci, której imię nosi gromadka (często jest to maskotka np. gromadka "Myszka Mini'! ma na totemie lalkę -Myszka Mini). Na totemie umieszczone też są zielone wstążki z imionami skrzatów symbolizujące drzewa w lesie i wstążki czerwone z imionami drużynowej i przybocznej ~ one są sercem gromadki. Totem powinien być obecny na każdej uroczystości skrzatowej i jeżeli to jest możliwe na zbiórce.

 

Odznaki skrzatowe

 

Odznaka "Skrzat" jest odpowiednikiem zuchowego słoneczka i harcerskiej lilijki. Skrzat otrzymuje ją po półrocznym należeniu do gromadki.
Grzybki skrzatowe są odpowiednikiem zuchowych gwiazdek, skrzaty otrzymują je po roku należenia do gromadki.


Guziczki są odpowiednikiem sprawności zuchowych lub harcerskich. Skrzat otrzymuje guziczek po 4~5 zbiórkach bawienia się w coś. Guziczek nie jest poprzedzany żadnym sprawdzianem umiejętności dziecka, co różni go od sprawności harcerskich.

 

Referat Skrzatów przygotował materiały do przeprowadzenia różnych guziczków. Materiały można zdobyć kontaktując się bezpośrednio z Referentka Skrzatów.

 

Odznaki skrzatowe są dzieciom wręczane uroczyście, sposób obrzędowy.

 

Mundurek skrzata.

 

W Kanadzie, mundurek skrzatów składa się z granatowej sukieneczki dla dziewczynek oraz granatowej kamizelki i granatowych spodni dla chłopców, bluzki typu polo lub półgolfu w kolorze gromadki i ciemnych półbucików.

 

 

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych gromadek skrzatów.