KTO MOŻE NALEŻEĆ DO HARCERSTWA

CZŁONKOWIE I UCZESTNICY ZWIĄZKU

Członkowie ZHP dzielą się na:
harcmistrzów, harcmistrzynie, podharcmistrzów i podharcmistrzynie, działaczy harcerskich i działaczki harcerskie, poszczególnych Organizacji, przewodników i przewodniczki, starszych harcerzy i starsze harcerki, członków KPH i członków wspierających; harcerki i kobiety pracujące ze skrzatami i zuchami w Organizacji Harcerzy oraz harcerze pracujący ze skrzatami i zuchami w Organizacji Harcerek

Uczestnicy:

Uczestnicy do lat 7 noszą nazwę skrzatów

Uczestnicy od lat 7 do lat 10/11 noszą nazwę zuchów i są organizowani w drużyny lub gromady.

Uczestnicy powyżej lat 10/11 noszą nazwę harcerzy/harcerek i są organizowani w drużyny harcerskie.

Uczestnicy powyżej lat 15 noszą nazwę harcerzy-wędrowników harcerek-wędrowniczek i są organizowani w jednostki wędrownicze.Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.