Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju

CHORĄGIEW HARCEREK w KANADZIE  

  Wędrowniczki

 

Harcerka w wieku od 15-16 lat ze stopniem pionierki albo starszej ochotniczki rozpoczyna program pracy wędrowniczej.   

   

Materiały dla drużynowych wędrowniczek

Wrócić na główną stronę Chorągwi Harcerek w Kanadzie.