Gry / Zabawy / Piosenki / Pląsy / Majsterkowanie

Piosenki i Pląsy                   

 

Jakie są piosenki dla zuchów?

 

1.  Marszowe - poza śpiewaniem w marszu nadają się świetnie do rozruszania gromady po gawędzie lub majsterkowaniu.  Marsz z piosenką może też pomóc gdy chcemy zdyscyplinować gromadę po bardzo żywej grze. (Maszerują zuchy lasem…….)

 

2.  Kominkowe - mogą być wesołe i nastrojowe.  Nastrój musi być dopasowany do klimatu zbiórki lub kominka. Nie można śpiewać tryskającej energią piosenki przed nastrojową gawędę lub poważnej przed wesołymi grami.    

 

3.  Sprawnościowe - Pomagają wejść w atmosferę zbiórki i podkreślają temat sprawności.  Piosenka może być wprowadzeniem do gawędy czy zabawy sprawnościowej.  (Łowiczanka jestem…..   Jesteśmy dzielni Słowianie…….)

 

4.    Obrzędowe - są ważnym elementem obrzędu.  Hasło zuchowe lub piosenka gromady są dobrym rozpoczęciem zbiórki.  Powinny być śpiewane przy Obietnicy Zuchowej lub przy nadaniu gwiazdki zuchowej.  W kręgu rady z poważną maską na twarzy i zakończenie zbiórki czy dnia na kolonii też są niezbędne. (Stańmy w koło…………     )

 

 

Pląsy

 

Większość zuchowych piosenek jest związana z pląsami - połączenie ruchu ze śpiewaną melodią, czyli zuch pokazuje to co śpiewa.

Pląs jest czymś typowym tylko dla zuchów - jest przejawem fantazji, humoru, radości i wyobraźni.

 

Zuchy uwielbiają pląsy ale trzeba im dobrze wytłumaczyć co śpiewają.

Zauważcie też, że zuchy łatwiej uczą się słów do pląsów, bo ruchy pomagają im je zapamiętać.

 

PLĄSY dzielą się na dwa rodzaje:

 

1.  Inscenizacyjne    - są łatwiejsze - zuchy ruchami i mimiką pokazują  piosenkę.  Drużynowa stoi w środku koła i prowadzi.  Ruchy nie muszą być jednakowe ale wyraziste i odpowiadające słowom.

 

2.  Taneczne   - trudniejsze, bo zuchy muszą nauczyć się specjalnych figur i kroków tanecznych.  Tańce uczą dokładności, zręczności, koordynacji ruchów.  

 

 

Jak Uczymy Zuchy Śpiewać?

 

Drużynowa i przyboczna musi lubić śpiewać i swym entuzjazmem pociągać zuchy.

 

Najpierw trzeba zuchy zachęcić do nauczenia się piosenki.

Piosenka musi z czegoś wynikać  - z gawędy, albo z inscenizacji albo ze sprawności.

 

Uczymy melodii - drużynowa śpiewa sama, następnie zuchy nucą lub wystukują rytm piosenki, albo śpiewają "la, la, la", ale zawsze po jednej zwrotce.

 

Uczymy słów - możemy pomóc zuchom uczyć się słów przez różne gry. ***

 

Musimy wytłumaczyć trudne słowa.

 

Zuchy powtarzają słowa aż się nauczą na pamięć.  Częstym powtarzaniem piosenek zuchy uczą się słów i melodii oraz zamiłowania do śpiewu.

 

Zbiórka to nie szkoła.  Nie pisze się słów na tablicy.

 

Na jednej zbiórce powinno się uczyć tylko po jednej zwrotce ale też zależy od gromady.

 

Nie śpiewamy i robimy pląsów gdy zuchy są zmęczone po grach i ćwiczeniach wymagających dużego wysiłku fizycznego.

 

Nie śpiewamy w czasie marszu pod górę.

 

Unikamy piosenek harcerskich.  Jest tak dużo pięknych piosenek  specjalnie dla zuchów, że nie ma potrzeby korzystać z piosenek starszej młodzieży.  Zuchy i tak dorosną.

 

 

*** Gry

 

Składanka:  Szóstki otrzymują w kopertach karteczki z napisanymi wyrazami piosenki.  Która szóstka prędzej ułoży?  Każda szóstka odśpiewuje swoje słowa.

 

Rebusy:  Jeżeli zuchy znają lub lubią rebusy wtenczas każda szóstka układa swój własny rebus ze słów.

 

Rysunki:  Każdy zuch rysuje o czym jest mowa w każdym wierszu zwrotki.

 

Zapamiętywanie słów:  Każdy zuch ma przydzielony do zapamiętania jeden wyraz.  Drużynowa wywołuje, zuchy ustawiają je we właściwy sposób lub kolejności.

 

Gdzie Znajdziemy Piosenki i Pląsy?

 

Śpieniczki zuchowe (Dyl Dyl, Gdy Zuchy Śpiewają, Wesół i Śmiały)

 

Wydawnictwa dla dzieci z Polski (Płomyczek, Świerszczyk, Miś )

 

Wydawnictwa Harcerskie (Wici, Na Tropie, Gazetki z Referatu)

 

Gry/Zabawy/Pląsy

 

Gra Kima

Hangman

Bingo

Pictionary

Concentration

Dominos

Spud

Crossword Puzzles

Wordsearch

Jigsaw Puzzles

 

 

Majsterkowanie

 

Majsterkowanie jest jedną z najważniejszych części zbiórki zuchowej.

 

Majsterkowanie powinno zrodzić się z zainteresowań i potrzeb gromady.  Nie może być całkiem odrębnym zajęciem, które tylko służy do wypełnienia czasu.  Musi wyniknąć z cyklu. Musi służyć do gier, zabaw czy zdobnictwa.

 

Przy planowaniu majsterkowania, trzeba wziąść pod uwagę wiek zuchów.  Mniej skomplikowane majsterkowanie dla młodszych; trudniejsze i bardziej samodzielne dla starszych.

 

Majsterkowanie musi zuchy interesować a także musi pomóc drużynowej w pracy wychowawczej.

 

Czego majsterkowanie uczy zuchy?

 

1.      Uczy ich wytrwałości - bo czasami zejdzie parę zbiórek i dużo cierpliwości ażeby wykonać zaplanowany majsterkowanie.

 

2.      Przez wytrwałość i cierpliwość zuch wyrabia w sobie silną wolę.  Ponieważ zuch jeszcze jest mały, drużynowa musi mu pomóc przez zachęcenie i zaplanowanie interesującego majsterkowania.

 

3.      Do wytrwałości pomaga widoczny cel majsterkowania.  Jeśli zuch wykona daną zabawkę, która potem służy w zabawie lub ozdobi kącik gromady - wie, że jego trud nie poszedł na marne.

 

4.      Majsterkowanie uczy obowiązkowości i odpowiedzialności.  Drużynowa musi uczyć zucha, że ma obowiązek wykończyć rozpoczętą pracę i jest odpowiedzialny za otrzymany materiał.

 

5.      Majsterkowanie uczy samodzielności i zaradności bo zuch majsterkuje sam i powinien sobie sam radzić z materiałem. 

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych gromad zuchowych.