GWIAZDKI ZUCHOWE

Gwiazdki Zuchowe są szczeblami wyrobienia zuchowego, które zuch zdobywa podczas normalnej pracy w gromadzie.

Gwiazdki powinny być zdobywane w trakcie normalnych zbiórek i sprawności cyklowych.

Gwiazdki są noszone z lewej strony mundurka nad sercem, na okrągłej podkładce koloru gromady .

Okresy zdobywania gwiazdek mogą być skrócone dla zuchów wstępujących do gromady w późniejszym wieku.

Pierwsza Gwiazdka

Może otrzymać dziewczynka co najmniej 8 letnia, nie wcześniej niż po 9-ciu miesiącach od zakończenia okresu próby.

Wymagania:

 1. Przychodzi regularnie na zbiórki w mundurku.  Mówi na zbiórkach po polsku (jeśli nie umie – uczy się mówić po polsku).
 2. Jest pożyteczna w domu, stara się wyręczyć matkę, ojca i rodzeństwo.
 3. Jest grzeczna i pomaga wszystkim.
 4. Dba o swój mundurek.  Ma czyste ręce i paznokcie, myje co dzień zęby.
 5. Zdobyła jedną sprawność indywidualną np:  porządnickiej i jedną sprawność cyklową z całą gromadą.
 6. Wykona warunki próby.

Próba

Z wychowania narodowego:

 1. Zna flagę i godło Polski.
 2. Zna nazwę Stolicy Polski, wymieni dwa inne miasta polskie oraz zna główną rzekę Polski.
 3. Zna jedną legendę z historii Polski.

Z wychowania religijnego: 

 1. Mówi pacierz po polsku (Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario).
 2. Śpiewa jedną pieśń kościelną, umie zachować się w kościele.
 3. Opowie w kilku słowach o Bożym Narodzeniu i Wielkanocy.

 Z wychowania zuchowego: 

 1. Zna nazwę i godło (totem) swojej gromady i umie wytłumaczyć ich znaczenie.
 2. Zna ogólną oznakę zuchową (słoneczko), pozdrowienie (Czuj!).  Umie stawać na zbiórkę i składać ukłon zuchowy.
 3. Umie na pamięć prawo i obietnicę zuchową. 
 4. Zna imię i nazwisko drużynowej.
 5. Tańczy jeden taniec zuchowy, zna dwie piosenki zuchowe.
 6. Zna number telefonu rodziców.

 Z sprawności fizycznych: 

 1. Orientacja – np:  znajdzie ukryty zegarek (słuch), ołówek (wzrok), cebulę (węch).
 2. Zręczność – np:  biegnie z książką na głowie, skacze z kamienia na kamień.  Umie bawić się w 3 gry ruchowe i 3 ze śpiewem.  Łapie piłkę kilkoma sposobami.
 3. Odwaga – np:  zeskoczy z zawiązanymi oczami z niskiego stołka.

 

Druga Gwiazdka

Może otrzymać zuch nie wcześniej niż po 12-tu miesiącach od uzyskania gwiazdki I-szej.

Wymagania:

 1. Przychodzi regularnie na zbiórki w mundurku.  Mówi na zbiórkach po polsku.
 2. Jest pożyteczna w domu i w szkole.  Umie zachować się na ulicy i wśród obcych i wobec starszych i przełożonych.
 3. Umie bawić się i pracować zgodnie (nie kłóci się, nie skarży, nie obraża).
 4. Szybko i cicho wykonuje polecenia drużynowej przy grach i zabawach.  Wykona dwa polecenia z życia codziennego (np: zaadresuje list, zatelefonuje).
 5. Dba o swój wygląd ubranie, zabawki i książki.
 6. Zdobyła od czasu gwiazdki I-szej dwie nowe sprawności indywidualne (np: szafarki, przyjaciółki zwierząt lub roślin) oraz dwie nowe sprawności cyklowe.
 7. Wykona warunki próby.

Próba:

Z wychowania narodowego:

 1. Narysuje godło Polski i opowie legendę o jego powstaniu. 
 2. Zna przynajmniej pięć miast i dwie rzeki Polski, umie coś o nich opowiedzieć, lub wskazać je na mapie.
 3. Zna kilka legend polskich i potrafi przynajmniej jedną opowiedzieć lub zainscenizować.
 4. Zna piosenkę lub taniec ludowy.
 5. Wie z jakiej części Polski pochodzi jej rodzina.

Z wychowania religijnego:

 1. Umie zrobić rachunek sumienia.
 2. Wyliczy trzy święta kościelne i umie o nich opowiedzieć.
 3. Śpiewa 2 pieśni kościelne i modlitwę zuchową.

Z wychowania zuchowego:  

 1. Umie wytłumaczyć na czym polegają 5 punkty prawa zuchowego.
 2. Umie zachować się przy totemie.
 3. Tańczy taniec gromady, śpiewa piosenkę gromady i zna musztrę zuchową.
 4. Zna 5 piosenek zuchowych i 3 pląsy zuchowe.
 5. Narysuje ilustrację do kroniki, lub do kącika zuchów.
 6. Zaadresuje list.

Z sprawności fizycznych:

 1. Orientacja – określa czas według zegarka.
 2. Zręczność – ubiera się szybko i sprawnie, przyszywa guziki.  Przeskoczy rów, przejdzie przez płot, wejdzie na drzewo, wywraca koziołki.  Umie bawić się w 5 gier ruchowych, 5 towarzyskich.  Skacze przez skakankę z utrudnieniami.
 3. Odwaga – np:  nie boi się wejść do ciemnego pokoju.

 

  Trzecia Gwiazdka

Może otrzymać zuch nie wcześniej niż po 12-tu miesiącach od uzyskania gwiazdki II-iej.

 Wymagania:

 1. Przychodzi regularnie na zbiórki w mundurku.  Mówi na zbiórkach po polsku.
 2. Jest dzielnym i pożytecznym zuchem w swojej gromadzie.  Pełniła jakąś funkcję w gromadzie (np: szóstkowej, kronikarki).
 3. Jest punktualna i dotrzymuje obietnicy, szanuje swoje i cudze rzeczy.
 4. Stara się postępować według prawa zuchowego.
 5. Zdobyła od czasu gwiazdki II-giej dwie nowe sprawności indywidualne (np:  kuchcika, dobrej siostrzyczki) oraz dwie nowe sprawności cyklowe.
 6. Wykona warunki próby.

Próba:

Z wychowania narodowego:

 1. Zna na pamięć “Jeszcze Polska nie zginęła”.  Umie zachować się przy sztandarze.
 2. Opowie o polskim bohaterze narodowym.
 3. Przeczyta i opowie fragment z książki polskiej.
 4. Zna parę legend polskich.
 5. Zaśpiewa lub zainscenizuje 2 piosenki ludowe.

Z wychowania religijnego:

 1. Mówi po polsku “Wierzę w Boga”.
 2. Opowie o polskim świętym.
 3. Śpiewa kilka pieśni kościelnych, w tym “Boże coś Polskę”.

Z wychowania zuchowego:

 1. Opowie o dziewczynce, która zasługuje na miano zucha.
 2. Opisze w kronice ciekawe zdarzenie z życia zucha.
 3. Wie jak dbać o zdrowie na wycieczce.  Opatrzy skaleczony palec, stłuczone kolano.  Umie pomóc choremu (podać lekarstwo, dać pić, przynieść wodę do mycia).
 4. Zna język i pismo tajemnicze zuchów.
 5. Ma zapisane imię, nazwisko, adres i numer telefonu swojej drużynowej.

Z sprawności fizycznych: 

 1. Orientacja – wskaże cztery strony świata po słońcu.
 2. Zręczność – skacze przez długi sznur kilkoma sposobami.  Gra w dwa ognie.  Brała udział w grach i ćwiczeniach w terenie.
 3. Wyczyści swoje buty, upierze np:  koszulkę, ładnie pościele łóżko.
 4. Przedstawi jeden przedmiot własnej roboty porządnie wykonany (np:  fartuszek, lalka, łuk, latawiec). 

Obietnica Zuchów

 

Obietnicę składają zuchy trzy razy, po zdobyciu każdej gwiazdki.

 

        OBIECUJĘ BYĆ DOBRYM ZUCHEM - PIERWSZEJ GWIAZDKI.  (lub drugiej gwiazdki) (lub trzeciej gwiazdki)

Obietnicę składają zuchy na specjalnie zorganizowanym kominku, czy specjalnej zbiórce.

 

Kominki czy zbiórki powinny być specjalne, a samo składanie obietnicy obrzędowo i bardzo uroczyście.

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych gromad zuchów.