Prawo Zuchowe

1.      Zuch kocha Boga i Polskę.

2.      Zuch jest dzielny.

3.      Każdemu z zuchem jest dobrze.

4.      Zuch stara się być coraz lepszy.

5.      Zuch stara się mówić po polsku.

 

Treść Prawa Zuchowego określa jaki ma być, ten zuch, do czego ma dążyć.

Zuchy powinny znać swoje Prawo Zuchowe.

Drużynowa skorzysta z każdej sposobności na zbiórce, aby je przypominać.

 

PUNKT 1. PRAWA:       

PUNKT 2. PRAWA:

PUNKT 3. PRAWA:       

PUNKT 4. PRAWA:       

PUNKT 5. PRAWA:       

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych gromad zuchowych.