Zuchy

Co to jest ruch zuchowy?   

 

To jest jedna z gałęzi Organizacji Harcerek dla dzieci od 7 do 10/11 lat prowadzone systemem szóstkowym poprzez zabawę, gry, ćwiczenia, pląsy i śpiew.

 

Czym jest ruch zuchowy?   

 

·        to wielka zabawa,

·        to zabawa, wyrabiająca karność i współdziałanie, zręczność, bystrość, opanowanie i poświęcenie,

·        to zabawa przynosząca dzieciom jak najwięcej radości życia i pogody,

·        to odkrywcza zabawa w "cos" i "kogoś" z otaczającego nas świata,

·        to zabawa wyrabiająca prawdomówność, odwagę, zwinność, zręczne ruchy, siejących wokół radość i dobro.

 

Co daje ruch zuchowy dziewczynie?

 

·        wyrabia dobre cechy charakteru,

·        uczy współżycia i współpracy w zespole,

·        pomaga dziewczynie w rozwoju jej sił fizycznych

·        dąży do podniesienia poziomu kultury duchowej,

·        uczy miłości Boga,

·        dąży do utrzymania polskości przez zapoznanie dzieci z pięknem języka polskiego, tradycji i zwyczajów polskich,

·        uczy umiłowania ludzi, zwierząt i przyrody,

·        wyrabia dzielność, zaradność, spostrzegawczość.

·        wzbudza instynkt samowychowawczy, samodzielności i inicjatywy,

·        przynosi zuchom jak najwięcej radości życia i pogody.

 

 

Czym ruch zuchowy nie jest?

 

·        nie jest szkołą, gdzie zuchy siedzą grzecznie w ławkach, słuchają lekcji i odrabiają zadania domowe,

·        nie jest harcerstwem, gdzie jest musztra, rozkaz, ćwiczenia z samarytanki, sygnalizacji, terenoznawstwa i pionierki, nie ma obozów pod namiotami i gawęd przy ognisku.

 

  

Metoda pracy?          

 

Działalność oparta jest na prawie zuchowym.

 

Drużynowa(y) musi być dla zuchów przykładem do naśladowania.

 

Zuchy pracują w systemie szóstkowym.  (W miarę możliwości zuchy należy podzielić na szóstki według zdobytych gwiazdek.)

                                   

Praca polega na zabawie, grach i ćwiczeniach.  To są elementy z których składać musi każda zbiórka.

 

W radosnej zabawie, zuchy powinny nabrać dobrych przyzwyczajeń, doświadczenia życiowego oraz dużo wiadomości teoretycznych i praktycznych.

 

Trzeba unikać materiału szkolnego.

 

Ważnym elementem pracy z zuchami jest punktacja.

 

 

System Szóstkowy

 

Gromada dzieli się na "szóstki" składające się z 5-8 zuchów.

Na czele szóstki stoi "szóstkowa" - starsza i wyrobiona dziewczynka, wybierana na pewien okres czasu.

Szóstkowa czuwa nad szóstką i pomaga drużynowej w przeprowadzaniu gier i zabaw.

Szóstka występuje jako zespół w grach i zabawach na zbiórkach gromady.

 

 

Drużynowa Zuchów

 

Na czele gromady stoi drużynowa zuchów, mianowana rozkazem komendantki chorągwi na wniosek hufcowej lub szczepowej.

 

Każda p.o.  (Pełniąca obowiązki) drużynowa powinna mieć opiekunkę wyznaczoną przez szczepową lub hufcową.  Jeżeli drużynowa nie jest pełnoletnia, gromada musi mieć opiekunkę z punktu widzenia prawnego.

 

Prawa i Obowiązki Drużynowej Zuchów

 

Drużynowa obejmując gromadę składa zobowiązanie, które określa jej stanowisko względem gromady i ZHP pgk.

 

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych gromad zuchowych.