Zbiórki Gromady

Zbiórki Gromady

Elementy Zbiórki

Rodzaje Zbiórek

Cykle Sprawnościowe

Co to jest cykl?

Dlaczego należy przeprowadzić cykle?

W jaki sposób cykl spełnia swe zadanie wychowawcze?

Cechy dobrego cyklu.

Tematy cyklów

Sprawności Dowolne - Indywidualne

Sprawności Zuchowe - jak je wybierać

Zbiórki - Oderwane

Cel Zbiórek Oderwanych: 

Zwyczaje i Obrzędowość Zuchowa 

 

11/2 do 2 godzin

 

PRZEMYŚLANA            

Drużynowa powinna pamiętać:

v     że wszystkie elementy zbiórki muszą mieć cel wychowawczy,

v     że zbiórka musi być tak przeprowadzona, by każdy element zbiórki wypływał z innego, bez wahań, przerw, nud,

v     że przez gry, zabawy, i ćwiczenia, wychowuje swoje zuchy i pomaga im w ich rozwoju,

v     że zbiórka powinna być żródłem wiadomości i przeżyć,

v     że zbiórka powinna być ciekawa i pełna dziecięcej radości.

 

 

ZAPLANOWANA

To znaczy: 

v     że zbiórkę, która się przeprowadza jest częścią planowanego rocznego programu gromady,

v     że program zbiórki zawiera materiał wymagań na gwiazdki i sprawności,

v     że plan każdej zbiórki jest opracowany i zapisany w książce pracy gromady.

v     zbiórki powinny odbywać dość często na świeżym powietrzu

 

Elementy Zbiórki

 

1.      Rozpoczęcie Zbiórki (śpiew, szyk, hasło) (sprawdzenie obecności)

2.      Opowiadanie ( bajka, legenda, gawęda)

3.      Pląsy, Tańce

4.      Ćwiczenia

5.      Majsterkowanie

6.      Gry I Zabawy

7.      Śpiew, Teatr Samorodny, Inscenizacje

8.      Zawody Między Szóstkami

9.      Zakończenie Zbiórki (modlitwa, hymn, pozdrowienie)

 

 

Rodzaje Zbiórek

 

1.      Zbiórki cykli sprawnościowych

 

2.      Zbiórki oderwane.

 

 

Zbiórki - Cykle Sprawnościowe

 

Co to jest cykl?

 

Dlaczego należy przeprowadzić cykle?

 

 

 W jaki sposób cykl spełnia swe zadanie wychowawcze?

 

 

Cechy dobrego cyklu.

 

 

 

 

Tematy cyklów:           

 

Historyczne    -  Słowianka, Polska Dziewczynka

 

Regionalne    -  Krakowianka, Eskimoska, Indianka, Góralka, Kaszubki

 

Przyrodnicze  -  Ogrodniczka, Przyjaciółka Lasu, Pszczółka, Ekoradek, Ekoludek, Przyjaciółka Zwierząt

 

Ogólne            - Gosposia, Mała Szwaczka, Mała Malarka, Pielęgniarka, Aktorka, Olimpijka, Listonosz.

 

To są przykłady, ale można tworzyć nowe ciekawe, dostosowane do zainteresowań i temperamentów zuchów.

 

 

 

Sprawności Dowolne - Indywidualne

 

Zdobywają zuchy zależnie od swych zamiłowań i uzdolnień, czasem całą gromadą, czasem indywidualnie.

 

Przykłady sprawności:

Porządnicka              Artystka          Mała śpiewaczka      Zielarka

Pływaczka                  Łyżwiarka       Zdobniczka                Zbieraczka

Dobra Siostrzyczka            Rysowniczka            Zabawkarka                        Sobieradek

Wszędoblyska            Krasnoludek            (Jesienny Duszek, Czarodziejka)

 

 

 

Sprawności Zuchowe - jak je wybierać

 

Bardzo ważny dział pracy w gromadzie ze względów wychowawczych.

 

Wyrabiają samodzielność, zaradność i dają zucha wiarę w swojej siły.

 

 

Zbiórki - Oderwane

 

To są zbiórki nie związane z cyklem sprawnościowym.

 

Stanowią one same w sobie całość tematyczną.

 

Tematem tych zbiórek mogą być:             

v     święta i tradycje kościelne (wspólna msza św., Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zaduszki, Boże Ciało)

v    święta, rocznice i wydarzenia historyczne (3-ci Maj, 11go Listopada)

v     zwyczaje ludowe  (Andrzejki, Kaziuk, Wianki, Halloween)

v     powitanie pór roku

v     Dzień Matki, Dzień Ojca

v     Dzień ochrony przyrody - wycieczka do lasu

 

Zbiórki oderwane zapoznają zuchy z polską historią, tradycjami i obyczajami, podkreślają znaczenie osób i zjawisk oraz przybliżają do przyrody.

 

Kilka zbiórek oderwanych da zmianę drużynowej i zuchom i pozwoli nabrać oddechu przed następnym cyklem.

 

 

Cel Zbiórek Oderwanych:            

v     wykorzystanie zainteresowań pozazbiórkowych zuchów

v     zdobywanie sprawności niecyklowych

v     odwiedziny innych gromad

v     poznanie polskich tradycji i zwyczajów

v     wycieczki

 

 

Zwyczaje i Obrzędowość Zuchowa 

v     mają ogromne znaczenie wychowawcze w gromadzie,

v     pomagają w osiąganiu celów wychowawczych,

v     sprzyjają rozwojowi uczuc estetycznych,

v     rozbudzają wrażliwość na piękno,

v     podnoszą karność w gromadzie

v     urozmaicają życie gromady i zespalają gromadę,

v     przyczyniają się do większego zainteresowania na zbiórkach.

 

Świat, w którym dziecko w wieku zuchowym żyje, jest to świat baśni, dziwów, czarów i czynów bohaterskich.

 

Dlatego też zuchom będą odpowiadały takie zwyczaje i obrzędy, które wprowadzają pierwiastek fantastyczny, pierwiastek tajemniczy - uroczysty.

 

Obrzędowość jest tak silnie związana z życiem gromady, że występuje zawsze, przy każdej okazji, w każdym przejawie życia gromady.

 

Świat, w którym dziecko w wieku zuchowym żyje, jest to świat baśni, dziwów, czarów i czynów bohaterskich.

 

Dlatego też zuchom będą odpowiadały takie zwyczaje i obrzędy, które wprowadzają pierwiastek fantastyczny, pierwiastek tajemniczy - uroczysty.

 

Obrzędowość jest tak silnie związana z życiem gromady, że występuje zawsze, przy każdej okazji, w każdym przejawie życia gromady.

 

Obrzędy zuchowe można podzielić na:

 

1.      Obrzędowość- Życie Codzienne

 

Nazwa gromady, nazwa szóstek

Okrzyk gromady

Zawołanie

Totem, Godło, Znak

Hasło

Pozdrowienie zuchowe i ukłon

Zbieranie składek

Punktacja

Mundur, oznaki

Musztra    (Zawołanie,  Krąg Parady, Krąg Rady,  Zuchy-Czar)

Rozpoczęcie i Zakończenie Zbiórki - Krąg parady, hasło zuchowe, piosenka gromada, obecność, zbieranie składek, punktacja

 

             Na zbiórkach oderwanych 

 

            Obrzędy związane z przerabianym cyklem sprawnościowym.

 

2.      Wielkie Obrzędy i Uroczystości 

 

3.      Obrzędy "Chwytane Na Gorąco"

 

Tu można wykorzystać coś co się stało w danym momencie i zrobić z tego obrzęd.

 

Zuchowy Sąd:- Gdy zajdzie nieporozumienie między zuchami, drużynowa może na poczekaniu z całą gromadą zrobić "sąd" i wtedy zuchy same sprawiedliwie osądzają kto ma rację.

 

Przyjęcie nowego Zucha:-nowa dziewczynka przychodzi na zbiórkę.         

 

 

Wrócić na stronę spis materiałów dla drużynowych gromad zuchowych.