50-CIO LECIA CHORĄGWI HARCEREK W KANADZIE

1.                  Regularnie uczęszcza na zbiórki.

2.                  Nosi mundurek podczas zbiórek i uroczystości zuchowych.

3.                  Przedstawi swoją wypełnioną książeczkę zuchową.

4.                  Zna nazwisko i imię drużynowej i szczepowej (lub hufcowej).

5.                  Zna nazwę swojej gromady.

6.                  Narysuje Godło gromady z opisem.

7.                  Zna historię swojej gromady.

8.                  Pokaże na mapie Kanady, gdzie są jednostki harcerskie.

9.                  Wyśle własnoręcznie zrobione kartki świąteczne do trzech gromad w innych prowincjach lub miejscowościach.

10.             Uczestniczyła w zbiórkach podczas których gromada przygotowywała informacje o sobie, do wysłania gromadzie zuchów w innej prowincji lub miejscowości.

11.             Uczestniczyła w co najmniej jednej Mszy Świętej gromady, szczepu lub hufca.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.