ALCHEMIKA

 

Każdy zuch:

 

1.      Wie do czego alchemiści dążyli.

2.      Zna życiorys Michala Sędziwoja.

3.      Zna alchemiczne symbole np. zloto, srebro, olów, rtęć.

4.      Brała udzial w doświadczeniach alchemicznych.

5.      Umie zrobić i posługiwać się sprzętem alchemistów.

6.      Zna niebezpieczeństwa związane z doświadczeniami chemicznymi.  Obiecuje że nie będzie robiła doświadczeń bez wzorowej opieki.

7.      Umie zachować tajemniczość poznanych wiedz alchemicznych.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.