ARTYSTKA

  1. Deklamowała wiersz po polsku.
  2. Zna 2 tańce ludowe.
  3. Zna 1 taniec fantazyjny.
  4. Brała 2 razy udział w pokazie zuchów.
  5. Umie naśladować ruchy, zwierzątek, ptaszków, czy kwiatków – za które była przebrana.
  6. Narysuje maskę kota, czarownicy itp.
  7. Potrafi zrobić motyla z bibuły.
  8. Zrobi koronę ze złotego papieru.  
  9. Obmyśli strój:  dla cyganki, dla Chinki, dla wróżk
  10. Zaśpiewa na scenie lub zagra na instrumencie.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.