DOKTOR OJ-BOLI

1.      Dba o czyste ręce, uszy, zęby.

2.      Widziała wewnątrz szpital, aptekę.

3.      Wymyje i zdyzenfekuje skaleczony palec.

4.      Przyklei plasterek.

5.      Zabandażuje palec.

6.      Wie jak chronić si<e przed komarami.

7.      Wie co robić gdy zapruszy się oko.

8.      Wie jak poradzić na małe oparzenie.

9.      Wie jak zatamować krew z nosa.

10. Dzielnie znosi ból.

11. Wie co robić z chorym zwierzątkiem.

12. jest pomocna gdy kto chory.

13. Wie jak zachować się w domu gdy ktoś chory.

14. Zna się na termometrze.

15. Potrafi zmierzyć temperaturę.

16. Wie co to znak Czerwonego Krzyża i potrafi go narysować.

17. Zrobi czapkę dla sanitariuszki.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.