Historia Harcerstwa

1907

Rozwój skautingu jako systemu wychowawczego.

Robert Baden-Powell organizuje pierwszy obóz skautów.

1908

Wychodzi książka Baden-Powella „Skauting dla chłopców”, podstawowy podręcznik dla skautów.

1909

Wiadomości o skautingu docierają do Polski.

Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powella.

1910

Założenie pierwszej drużyny w Warszawie.

1911

Założenie pierwszych drużyn, żeńskiej i męskiej, we Lwowie.

Andrzej Małkowski przystosowuje ideę skautingu do warunków polskich i rozwija w harcerstwo polskie.

1913

I Zlot w Birmingham w Anglii z udziałem polskiej drużyny.

1914

Ustalenie tekstu przyrzeczenia i prawa harcerskiego.

Przyjmuje się nazwa harcerstwo zamiast skauting.

1916

Drużyny harcerskie działają pod zaborami oraz w Kijowie, na Syberii, w Austrii, w Ameryce.

Podczas pierwszej wojny światowej, harcerki i harcerze walczą o wolność Polski.

1918

Organizacje harcerskie z wszystkich zaborów łączą się i tworzą Związek Harcerstwa Polskiego. Rozwój pracy harcerskiej w całym kraju.

1927

Rozwój żeńskiej pracy zuchowej.

1931

Rozwój męskiej pracy zuchowej.

1932

Światowa konferencja skautek na Buczu.

1935

Zlot w Spale z okazji 25-lecia Harcerstwa.

1940

W czasie drugiej wojny światowej, harcerstwo męskie w Polsce, zajętej przez Niemców, pracuje w ukryciu jak „Szare Szeregi”, żeńskie jako „B.G.” (Bądź Gotów).

Równocześnie powstają drużyny harcerskie wśród Polaków rozrzuconych po świecie przez wojnę – we Francji, w Anglii, w Egipcie.

1942

Powstają liczne drużyny harcerskie przy wojsku i w osiedlach polskich w Afryce, Anglii, Indiach, Iraku, Iranie, oraz w Palestynie.

1944

W okupowanej Polsce harcerze tworzą bataliony Armii Krajowej „Zośka”, „Parasol”, „Wigry”, które walczą w Powstaniu Warszawskim. Harcerki odznaczają się w służbie sanitarnej, łączności i sabotażu.

1946

Na Zjeździe Harcerskim we Francji ustalone zostają zasady działalności Harcerstwa poza granicami Kraju.

1960

Po całym świecie odbywają się zloty harcerskie z okazji 50-lecia Harcerstwa.

1966

Harcerstwo bierze czynny udział w obchodach ku czci 1000-lecia Polski Chrześcijańskiej.

1969

Zlot Harcerstwa Polskiego ze wszystkich krajów na Monte Cassino w 25-tą rocznicę bitwy.

1976

II Światowy Zlot harcerstwa w Kanadzie na Kaszubach i Zjazd Ogólny, który zmienia brzmienie części 10-ego punktu Prawa na „zwalcza szkodliwe nałogi”.

1982

III Światowy Zlot harcerstwa w Comblain-la-Tour w Belgii.

1985

ZHP obchodzi 75-lecie istnienia; we wszystkich krajach gdzie pracuje harcerstwo odbywają się uroczyste obchody.

1988

IV Światowy Zlot harcerstwa w Rising Sun w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz jest na nim delegacja harcerska z Polski.

1989

Polska odzyskuje niepodległość i powraca do nazwy Rzeczpospolita Polska i do godła orła w koronie.

1994

V Światowy Zlot harcerstwa w Clumber Park w Anglii, na który przybywają harcerki z 16 krajów: Argentyny, Austrii, Australii, Belgii, Danii, Francji, Kanady, Niemiec, Litwy, Łotwy, Białorusi, Polski (ZHR i ZHP), Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.

2000

VI Światowy Zlot harcerstwa w Acton w Kanadzie.

2006

VII Światowy Zlot harcerstwa w Whiteford w Stanach Zjednoczonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości z podręcznika „Tropicielka” dla harcerek zdobywających stopień tropicieki.


Wrócić do spisu materiałów pomocniczych dla drużynowych harcerek

Wrócić na główną stronę o harcerek