Książka Pracy Zastępu

 

Prowadzenie książki pracy zastępu jest obowiązkiem zastępowej choć nie koniecznie robi to sama, może podzielić się pracą z podzastępową lub innymi członkiniami zastępu w zależności od ich zdolności. W książce tej mieści się wiele informacji o zastępie, o jego harcerkach i jego pracy. Dlatego dobra zastępowa dba oto, aby jej książka była jak najlepiej prowadzona. Korzysta ze zdolności np. artystycznych harcerek w zastępie, aby strony książki ciekawie wyglądały.

 

 

Rodzaj zeszytu na książkę pracy zależy od możliwości i gustu. Albo wpisujesz ręcznie wszytsko, albo korzystasz z kartoteki do której wkładasz papier. Używając kartoteki możesz skorzystać z przygotowanego materiału i fotokopiarki. Strony powinny być numerowane.

 

Zastępowa powinna mieć książkę przy sobie na każdej imprezie w której zastęp uczestniczy a po imprezie odpowiednie części książki uzupełnić.

 

Strona Tytułowa

Powinna zawierać nazwę zastępu oraz godło, nazwę i patronkę drużyny i hufca oraz termin ważności książki (np. wrzesień 1998-99).

 

Hasło i piosenka drużyny

Umieścić słowa hasła i piosenki aby nauczyć zastęp.

 

Hasło i piosenka zastępu

Umieścić słowa hasła i piosenki zastępu. Tu można skorzystać z piosenki znanej, która pasuje do tematu zastępu, albo specjalnie ułożonej.

 

Założenie Wychowawcze

Założenie wychowawcze to jest zadanie, które sobie stawiamy jako zastęp, cel do którego dążymy, wiadomości i zdolności, które chcemy zdobyć. Założenie wychowawcze jest oparte na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim i służy na dłuższy okres.

 

Spis Harcerek

Przedstawiając spis harcerek w zastępie można także podać jakie mają zdolności.

 

Ewidencja Zastępu

Tu wpisujemy wszystkie ważne informacje o członkach zastępu.

 

Ważne adresy dla zastępu

Na tej stronie trzeba umieścić ważne adresy i telefony np. drużynowej, hufcowej i Komendantki Chorągwi. W zależności od warunków adresy harcówki/stanicy, parafii, księdza, policji, szpitala.

 

Sieć alarmowa

Ustalamy sieć alarmową, aby upewnić się że informacje o pracy zastępu otrzyma każdy jego członek. Jest bardzo ważne wytłumaczyć nowym harcerkom konieczność przekazywania sieci telefonicznie szybko, a jeśli jednej nie ma, dzwonić do następnej i oddzwonić do pierwszej. Notujemy w tym miejscu sieć alarmową drużynowej z zastępowymi.

 

 

Obecność Harcerek

Co tygodniowe wpisywanie obecności harcerek umożliwia zastępowej (i drużynowej, która przegląda książkę) zorientować się o stanie jednostki i obowiązkowości harcerek. Jeśli jedna z harcerek nie mogła przyjść – czy się usprawiedliwiła? Jaka jest frekwencja obecności na danej imprezie?

 

Punktacja zastępu

Tak samo drużynowa układa punktacje między w drużynie, tak i zastępowa powinna przygotować punktacje między harcerkami w zastępie. Może być to parte na czymś co drużynowa już przygotowała, albo coś co pasuje do tematu zastępu.

 

Punktacja jest pozytywną formą nagrody za właściwe postępowanie harcerki w różnych sytuacjach. Wyrabia także poczucie współzawodnictwa, które należy utrzymać na pozytywnym poziomie.

 

Harcerki można punktować za: obecność, umundurowanie, mowę polską, udział w poszczególnych zajęciach.

 

Raz nadane punkty nie można odbierać. Jeśli zastępowa uważa, że jakaś forma kary jest potrzebna, w takim wypadku samo nie nadawanie punktów jest karą. Odbieranie czegoś co harcerka zdobyła własnym wysiłkiem nie jest wychowawcze.

 

Roczny Program Pracy Drużyny i Zastępu

W tym miejscu umieścić plan pracy opracowany razem z drużynową. Na podstawie tego programu zastępowa układa każdą zbiórkę. Program jest tak przygotowany, aby harcerki podczas roku przygotowały się do zdobycia następnego stopnia. Program włącza temat roku i rozmaite zainteresowania harcerek w zastępie. Jeśli coś zostanie opuszczone z jednej zbiórki, trzeba spróbować nadrobić na następnej zbiórce inaczej harcerki będą miały braki.

 

Opis Pracy Zastępu

Tu zaczyna być książka najbardziej ciekawa bo opisuje życie zastępu!

 

Każdą zbiórkę zastępu trzeba szczegółowo opisać włącznie z planem, realizacją i uwagami. W ten sposób wiadomo jakie były zamierzone osiągnięcia na zbiórce, a jak wyglądało wykonanie. Uwagi na temat zbiórki pomogą w planowaniu następnych.

 

Ta część książki zabiera najwięcej miejsca. Do pomocy w opisach można prosić członkinie zastępu – np. zastępowa i podzastępowa są odpowiedzialne za opisanie zbiórek zastępu, a harcerki po kolei opiszą inne imprezy, w których zastęp brał udział (zbiórkę drużyny, wycieczkę, uroczystą mszę). Rysunkami i zdjęciami można też urozmaicić książkę.

 

Korespondencja

W tej części przechowuje się otrzymaną korespondencję dotyczącą zastępu (np. listy, komunikaty itp.)

 

 

Wiadomości z podręcznika „Książeczka Zastępowej” (1998, Referat Harcerek przy Głównej Kwaterze Harcerek)

 

 

Wrócić do spisu materiałów pomocniczych dla drużynowych harcerek

Wrócić na główną stronę o harcerek