ZASTĘP

CO TO JEST ZASTĘP?

 

Zastęp jest to grupka od 6 –8 dziewcząt. Zastęp jest najmniejszą ale podstawową komórką organizacyjną w harcerstwie. Grupkę tą cechuję wspólne życie i zajęcia ustalone przez wszystkie harcerki zastępu, zgodnie z wymaganiami na stopnie i sprawności.

 

ZWYCZAJE ZASTĘPU

Nazwa zastępu

Każdy zastęp dobiera sobie nazwę związaną z nazwą drużyny. Nazwa może być wzięta z natury (nazwy zwierząt, drzew, ptaków, żywiołów itp.) lub związana z patronką drużyny którą chce naśladować. Nazwy zastępów zawsze powinny łączyć się z nazwą drużyny.

Godło zastępu

Godło jest symbolem, obrazującym nazwę zastępu.

Proporczyk zastępu

Proporczyk jest oficjalnym znakiem zastępu. Zastęp umieszcza swe godło na proporczyku. Proporczyk zastępu zatwierdzany jest przez drużynową. Trójkąt z materiału, koloru zastępu z jednej strony, a koloru drużyny z drugiej strony. Podstawa trójkąta 25 cm, wysokość 40 cm – wierzchołek lekko zaokrąglony – podstawa przyczepiony do drzewa. Na kolorze zastępu umieszczamy jego godło i ewentualnie hasło, na kolorze drużyny nazwę i miejscowość.

Piosenka zastępu

Dobry zastęp ma swoją, własną piosenkę zastępu, często ułożona przez zastęp, a czasem wybraną ze znanych piosenek harcerskich. Piosenkę zastępu śpiewa się w pewnych tradycyjnych momentach.

Inne zwyczaje zastępu

Zastęp prowadzi własne wewnętrzne życie jak własna rodzina i z czasem wytwarzają się zwyczaje, często wewnętrzne, tajemnicze, lub różne wesołe, z którymi dzielą się z innymi.

 


PRZYKŁAD

 

Nazwa zastępu – Promień

Cechy do naśladowania – świeci, wskazuje drogę, grzeje, rozjaśnia, symbol nadziei

Zawołanie – Wnosimy radość między ludzi!

Godło - Słońce z jednym długim promieniem.

Szyk – półkole

Piosenka – Przy ognisku gwarzy

 

 

Wiadomości z podręcznika „Nasza Drużyna” (1991, Komenda Chorągwi Harcerek w Kanadzie).

 

Wrócić do spisu materiałów pomocniczych dla drużynowych harcerek

Wrócić na główną stronę o harcerek