ZBIÓRKI DRUŻYNY

UWAGI OGÓLNE O ZBIÓRKACH

  1. Wszystkie zbiórki powinny być przeprowadzane zgodnie z ustalonym rocznym programem.

  2. W zbiórkach należy uwzględniać element obrzędu i tradycji drużyny / specjalne szyki, piosenki, zwyczaje, zawołania, okrzyki itp. Trzeba wypracować własny styl drużyny.

  3. W czasie zbiórki należy wykorzystywać moment współzawodnictwa i szlachetnej rywalizacji. Na zbiórce wszystkie harcerki muszą brać czynny udział.

  4. Każda gra, zabawa i ćwiczenie musi mieć swoją treść i zdecydowany cel. Na zakończenie jej musi pozostać konkretny wynik.

  5. Drużynowe muszą być dobrze przygotowane na każdą zbiórke. Nie może być improwizacji, spóźnień i przerw.

 

Zbiórka musi być RADOSNA, CIEKAWA, ŻYWA i POUCZAJĄCA.

 

 

CZĘŚCI SKŁADOWE ZBIÓRKI DRUŻYNY

1.

ROZPOCZĘCIE

Tradycyjny szyk, zawołanie i piosenka, raport, powitanie, składki, musztra, odczytanie rozkazu.

2.

GAWĘDĄ

Temat gawęd, pogadanki czy dyskusji powinien być oparty na programie pracy albo potrzeby w danym okresie. Część ta musi być dokładnie przygotowana.

3.

TECHNIKA

Przekazanie wiadomości z działów: 1-sza pomoc, harcerska łączność, pionierka, terenoznastwo, przyroda, zaradność, sygnalizacja, itp.

4.

GRY I ZABAWY

Należy przeprowadzać różne gry, które wyrabiają spostrzegawczość, zręczność, inicjatywe, szybką reakcje, zaradność, pomysłowość, oraz takie, które rozszerzają wiadomości harcerskie i ogólne.

5.

ŚPIEW

Należy śpiewać już znane piosenki i uczyc się nowych.

6.

SPORT

Należy przeprowadzać gry sportowe między zastępami czy zespołami.

7.

ZAKOŃCZENIE

Tak jak i rozpoczęcie musi mieć pierwiastek tradycji i obyczajów drużyny. W zależności od potrzeby zastępy mogą mieć do wykonania zadania miedzyzbiórkowe.

 

Zbiórki drużyny są sprawdzianem pracy zastępów i uzupełnieniem wiadomości. Jest to doskonała okazja do zdrowej i szlachetnej rywalizacji między zastępami.

 

 

Wiadomości z podręcznika „Nasza Drużyna” (1991, Komenda Chorągwi Harcerek w Kanadzie).

 

Wrócić do spisu materiałów pomocniczych dla drużynowych harcerek

Wrócić na główną stronę o harcerek