Referat Harcerek - Gazetki

Co Nowego .... Luty 2005

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

22 LUTY

 

Dzień urodzin Lorda i Lady Baden-Powell, to jest 22 luty, przyjęty został przez wszystkie skautki i harcerki w całym świecie jako święto Braterstwa.

My, polskie harcerki, patrząc wstęcz aż do początków skautingu i harcerstwa, możemy z dumą chwalćc się naszym szarym mundurem i naszym wkładem do Wielkiej Światowej Rodziny Skautowej.

Pamiętac tylko o Dniu Myśli Braterskiej to za mało! Musimy rzeczywiście starać się wcielać w czyn ideę prawdziwego braterstwa i przyjaźni jak również podjąć hasło Baden-Powella: ”szukajcie przyjaciół”.

Braterstwo łączy w sobie pojęcie przyjaciela i bliźniego.  Duchem jego musi być myśl braterska, której istota jest zewnętrzne podanie ręki, uścisk choćby najbardziej serdeczny, zdawkowa uprzejmość, czy dobry uczynek.  Braterstwo nie wymaga uczucia, niczego wzamian nie żąda.  Samo w sobie jest Wielkie.  Łączy najsilniej tylko czymś Wielkim, czego kupić nie można.

Wspólny ideał, głęboka etyka, wyrozumiałość, zdolność przebaczania, wspołpraca, poświecenie i szczera przyjaźn.  To chyba główne elementy prawdziwego BRATERSTWA.

Mieć siostry, braci i przyjaciół na całym świecie i różnych narodowości to osiągnięcie ogromnej wagi, to wewnętrzne zadowolenie i radość.  “Szukajcie przyjaciół”

 


Olga Małkowska-Drahonowska   

Była drugą córką Zofii i Karola Drahonowskich, urodziła się w Krzeszowicach 1 września 1888. Mimo czeskiej narodowości rodziców od dziecka zawsze podkreślała swą polskość. Szkołę i gimnazjum ukończyła eksternistycznie, zdając tylko kolejne egzaminy w Krakowie, zresztą zawsze z najlepszymi notami. Po maturze wstąpiła do Konserwatorium Muzycznego we Lwowie, gdzie wkrótce ujawniła swe talenty jako poeta i rzeźbiarka. była również instruktorem WF-u w Sokole, miała swoje pasje sportowe (jazda konna, pływanie, łyżwiarstwo, narciarstwo, gimnastyka), działała także w organizacji wychowania narodowego Eleusis.

Z Eleusis pozyskał ją Małkowski do niepodległościowego Zarzewia, gdzie szybko poznała tajniki służby wojskowej zdobywając stopień porucznika Polskich Drużyn Strzeleckich. Gdy Andrzej Małkowski zapoczątkował harcerstwo - Olga Drahonowska w lecie 1911 założyła pierwszą żeńską (trzecią według kolejności) drużynę skautową we Lwowie.

Była również pierwszą Komendantką Skautek w Naczelnej Komendzie Skautowej w latach 1911-1912.

Gdy w marcu 1912 na I Zjeździe we Lwowie harcerstwo przyjęło jednomyślnie charakter organizacji abstynenckiej - Olga Drahonowska została powołana w skład Zarządu Oddziału lwowskiego Eleuterii-Wyzwolenia, a prowadzona przez nią III Lwowska Drużyna Skautek im. E. Platerówny w lokalu tej zasłużonej organizacji skupiającej cały polski ruch abstynencki zaboru austriackiego - otrzymała świetlicę.

We wrześniu 1912 w "Skaucie" nr 23 ukazał się przystosowany do melodii rewolucyjnej pieśni "Na barykady ludu roboczy" wiersz Ignacego Kozielewskiego "Wszystko co nasze Polsce oddamy", uzupełniony refrenem "Ramię przez, słabość krusz". Nosił tytuł "Marsz skautów" i stał się później hymnem ZHP. Przystosowanie i uzupełnienie hymnu było dziełem Olgi Drahonowskiej - wykonanym za zgodą autora.

W czerwcu 1913 opuściła Lwów udając się na leczenie do Zakopanego, pojawił się tam również Andrzej Małkowski i ks. Kazimierz Lutosławski, który udzielił im ślubu. Po wyleczeniu nacieku w płucu, Olga Małkowska założyła i prowadziła w Zakopanem harcerstwo żeńskie, od sierpnia 1914 (gdy Małkowski po wybuchu I wojny światowej wyruszył do Legionów) - również drużynę męską.

Po zabraniu do wojska austriackiego listonoszy i górali zorganizowała skautową pocztę, pomoc żniwną dla góralek, ochronkę dla opuszczenia dzieci, tanią jadłodajnię dla ubogiej ludności i skautową straż porządkową pełniącą nocną służbę.

Pod jej komendą skauci urządzali tajne składy broni w górach: w Dolinie Kościeliskiej, w salach Hali Pysznej, Dolinie Roztoki, w Murzasichlu i w grotach Nosalu. W lutym 1915 po próbie ogłoszenia przez Andrzeja Małkowskiego Republiki Podhalańskiej jako zaczątku niepodległej Polski - policja austriacka wykryła te magazyny, a druhna Olga z mężem tylko dzięki ostrzeżeniu przez górali - zdołała uniknąć aresztowania.

Poprzez Wiedeń przedostali się marcu 1915 do Szwajcarii, a stamtąd do USA, gdzie Stanisław Osada wezwał Andrzeja Małkowskiego do zorganizowania harcerstwa polonijnego. Tam przyszedł na świat 30 października 1915 syn Olgi i Andrzeja, nazwany przez nich Lutykiem, z którym w rok później wróciła do Europy. Gdy plany polskiego Legionu w Kanadzie upadły - w lutym 1917 przeniosła się z Francji do Szwajcarii. Poczta tego neutralnego kraju odmówiła doręczania żołdu Andrzeja z wojska kanadyjskiego, więc aby utrzymać siebie i dziecko podjęła ciężką pracę fizyczną w gospodarstwie ogrodniczym w Chexbres Village, traktując to jako jeszcze jedną próbę harcerskości. Od końca roku 1917 uczyła muzyki w Ecole Nouvelle, a od 1918 w polskiej szkole w Londynie, którą założyła na prośbę Polish Relief Found.

Później zamieszkała w Torquay jako kustosz zbiorów (po osiadłej tam po roku 1863 rodzinie Krajewskich w Fell-Court), przeznaczonych dla Polski gdy odzyska niepodległość (tak się też stało). Również tam Małkowska uczyła muzyki i WF-u w szkołach, organizując i prowadząc drużynę skautek i wilcząt. I wszędzie zdobywała sympatię dla Polski, do której miała wrócić już bez Andrzeja.

Wróciła z Lutykiem w listopadzie 1921 prowadząc naukę angielskiego i gimnastyki w zakopiańskiej Szkole Gospodarstwa Domowego i dla Ślązaczek specjalne kursy języka polskiego, literatury, historii i geografii, a od roku 1922 zapoczątkowała trzymiesięczną szkołę instruktorek ZHP w Kuźnicach.

W 1924 była komendantką Zlotu Harcerek w Świdrze pod Warszawą, a następnie polskiej delegacji na III Światową konferencję skautek w Foxlease w Anglii.

W roku 1925 założyła Szkołę Pracy Instruktorskiej i Pracy Harcerskiej w Sromowcach Wyżnych, kierując tą placówką do roku 1939 i rozbudowując ośrodek. Po Dworku Cisowym (szkoła) powstały tam: Orle Gniazdo w 1927 i Dom Ludowy dla wsi (spalony w 1945), Watra w 1929 i czorsztyńska Pustelnia w 1930. Latem 1931 Olga Małkowska kierowała w Sromowcach pierwszym obozem żeńskim Studium WF-u Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkołę Pracy Harcerskiej uznano za ośrodek nowego typu, promieniujący ideą harcerską na społeczeństwo, w 1927 władze ZHP obdarzyły ją godnością harcmistrzyni Rzeczpospoitej.

W 1932 prowadziła VII światową konferencję skautek na Buczu - uczestniczki jednomyślnie wybrały druhnę Małkowską do Komitetu Światowego Skautek, na konferencji następnej w Abelboden, w Szwajcarii, w 1934 powierzając jej wizytację skautek w Czechosłowacji, Austrii i Rumunii. Została także wybrana skautową delegatką w Komitecie Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Lidze Narodów (ówczesny odpowiednik dzisiejszej ONZ).

Rząd Polski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restutitu i Krzyżem Niepodległości.

Po klęsce wrześniowej w 1939, na nalegania syna aby uchodziła przed gestapo - opuściła kraj. Dotarła do Anglii. Tam w Darmouth założyła Dom Dziecka Polskiego, przeniesiony po nalotach Luftwaffe do Szkocji, na Isle of Man w posiadłości Castlemains, w Douglas. Obok polskiej szkoły, gimnazjum i harcerstwa - powstała tu placówka dla żołnierzy aby swe urlopy mogli spędzić przy polskich dzieciach, w polskiej atmosferze.

W 1942 powołano Olgę Małkowską do Londynu, do władz ZHP, uczestniczyła tam również w pracach sięgających przyszłości, organizując GIS - skautową służbę międzynarodową niosącą pomoc dzieciom na terenach wyzwalanych spod okupacji hitlerowskiej. Poprzez Caritas GIS dostarczyła żywności dzieciom zniszczonej Warszawy.

W latach 1948-1960 Olga Małkowska prowadziła kolejny Polish Childrens Home w Hawson Court, posiadłości w Buckfastleigh, w Devon. W 1959 zorganizowała wycieczkę dzieci do Polski, wróciły oczarowane, co naraziło ją na zarzuty emigracyjnej prasy.

Sama wróciła do kraju w roku 1961.

Osiadła początkowo we Wrocławiu, a od 1964 na stałe w Zakopanem, gdzie zamieszkała w drewnianym domku przy ul. Małe Żywczańskie 17A. W 1966 Rada Państwa przyznała jej rentę dla zasłużonych, przedstawiciel TDP wręczył jej któregoś dnia Honorową Odznakę Przyjaciela dziecka, trafiały do niej zastępy i drużyny harcerskie. W roku 1968 z wielkim wzruszeniem przyjęła zaproszenie do Krakowa na nabożeństwo w rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego, zapoczątkowane wówczas przez ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę, obecnego papieża.

Aż nadeszła rocznica sześćdziesiąta, w którą Olga Małkowska odeszła na Wieczną Wartę. Spoczywa na nowym cmentarzu przy ul. Nowotarskiej, nad grobem wznosi się granitowy pomnik dłuta Henryka Burzca.

Przykłady gier na zbiórke w Dzień Myśli Braterskiej.

 

·       Na dużych planszach harcerki w zastępach odpowiadają na pytanie “Czym jest harcerstwo?”  Później przedstawiają swoje odpowiedzi całej drużynie.

·       Harcerki dobierają się parami.  Następnie dowiadują się jak najwięcej o swojej partnerce a później przedstawiają ją drużynie.  Partnerka robi to samo.

·       Drużynowa rozdaje zastępom krzyżówke bez wpisanych haseł, z rozwiązaniem “BRATERSTWO”.  Każdy zastęp uzupełnia diagram tak żeby wytłumaczył on znaczenie tego słowa.

 

 

MUNDUR  HARCERSKI

 

Mundur Harcerski jest wyrazem naszej światowej woli przynależności do Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.  Jest wyrazem łączności, braterstwa i karności.  Mundur harcerski ma być przepisowy, kompletny i porządnie utrzymany.

Sprawności harcerek i wędrowniczek umieszcza się na prawym ramieniu.

Na furażerce umieszczamy lilijkę.

Sznur funkcyjny przyczepia się na lewym ramieniu.  Na jego końcu, w kieszeni powinnień być umieszczony metalowy gwizdek.

Krzyż harcerski z odpowiednią podkładką przypina się 2 cm nad środkiem lewej kieszeni.

Naramienniki Chorągiew Harcerek i Orzeł Kanada oraz odznaka hufca/szczepu przyszyte są na lewym ramieniu.

 

Pas powinień być skórzany, brązowy o szerokości 4 cm.

Spódnica nie powinna być krótsza niż 5 cm powyżej kolana.

Do munduru nosi się szare podkolanówki lub szare rajstopy.

Buty powinny być czarne, sportowe, najlepiej płaskie półbuty.

Nie zakładamy dużej ilości biżuterii i nie przypinamy do munduru innych nie zatwierdzonych odznak.  Mocny makijaż nie jest wskazany.

Odznaki, które nie są zatwierdzone można przyszywać do małych kocyków, które harcerki zabierają ze sobą na biwaki i obozy.  Do odznak takich należą na przykład naszywki miast i prowincji, które

harcerki zwiedziły.  Sprawności kupowane w Kanadyjskich Girl Guides, także mogą być umieszczane na takim kocyku.  Można także użyć torby z materiału lub plecaki.

Wrócić do spisu materiałów pomocniczych dla drużynowych harcerek

Wrócić na główną stronę o harcerek