Grzyby dla skrzatów

MUCHOMOREK - otrzymuje skrzat, który:

 1. należał do gromadki przez rok,

 2. mówi z drużynową jedną modlitwę, np.  modlitwę skrzatową lub  „Aniele Boży”,

 3. jest grzeczny na zbiórce i w domu,

 4. pomaga w domu,

 5. umie zrobić biało-czerwoną chorągiewkę i rozpozna polski hymn narodowy,

 6. umie się bawić w dwie zabawy ze śpiewem,

 7. opiekuje się ptaszkami w zimie.

RYDZ  - otrzymuje skrzat, który:

 1. należał do gromadki przez dwa lata,

 2. mówi jedną modlitwę z drużynową, a jedną sam,

 3. zna pierwsze cztery linijki wiersza „Kto ty jesteś – Polak mały”,

 4. zaśpiewa z pomocą drużynowej polski hymn narodowy (pierwszą zwrotkę z refrenem) i wie jak się przy tym zachować,pomaga chętnie w domu i na zbiórce,

 5. pomaga chętnie w domu i na zbiórce,

 6. zna Prawo Skrzatów,

 7. śpiewa piosenkę skrzatów „Pośród traw, pośród drzew …”,

 8. opowie jedno opowiadanie o skrzatach,

 9. zna nazwę swej gromadki,

 10. zaobserwuje przyrodę w swoim ogrodzie lub najbliższym otoczeniu o różnych porach roku.

BOROWIK - otrzymuje skrzat" który:

 1. należał do gromadki przez trzy lata,

 2. mówi sam trzy modlitwy po polsku,

 3. wie, że Orzeł Biały jest godłem Polski,

 4. umie zaśpiewać polski hymn narodowy (pierwszą zwrotkę z refrenem),

 5. robi dobre uczynki,

 6. powie Prawo Skrzatów,

 7. zaśpiewa samodzielnie dwie piosenki i powie wierszyk,

 8. narysuje rysunek do kroniki gromadki,

 9. umie zgodnie bawić się,

 10. jest uśmiechnięty i wesoły,

 11. hoduje roślinkę lub opiekuje się zwierzątkiem,

 12. opowie ulubioną bajkę o skrzatach.

Wrócić do spisu guzików dla skrzatów.

Wrócić do spisu materiałów pomocniczych dla drużynowych skrzatów

Wrócić na główną stronę o skrzatach