EKORADEK

Sprawność ta nadaje się do zdobywania indywidualnego przez starsze zuchy lub do przeprowadzenia na kolonii z najstarszą gromadą. 

1.      Szanuje przyrodę i stara się ją chronić – przypomina młodszym dzieciom, żeby nie niszczyły roślin, nie straszyły ptaków i zwierząt, nie śmieciły.

2.      Pokaże w atlasie lub na globusie kraje w których ludzie giną z głodu i powie dlaczego.

3.      Zbiera wycinki z gazet i czasopism, obrazki, znaczki itd. dotyczące roślin i zwierząt, którym grozi wyginięcie.

4.      Wie które z odpadków w jego domu są organiczne (rozkładają się) i można je użyć na kompost, a które nie.

5.      Pilnuje, żeby w jego domu puszki, gazety i butelki były odkładane do “Blue box”.

6.      Wymieni trzy niebezpieczeństwa które zagrażają światu.

7.      Sam, lub z gromadą weźmie udział w jakiejś akcji ratunkowej:  - sadzenie drzewek, robienie karmików dla ptaków, zbieranie pieniędzy lub rzeczy dla ludzi głodujących itd.  Opisze tą akcję w kronice gromady.

8.      Weźmie na siebie opiekę nad zwierzątkiem, ptaszkiem lub roślinką.

9.      Śpiew piosenkę Ekoradków.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.