LISTONOSZ

 

1.      Jest dokładna i obowiązkowa.   Pamięta o załatwieniu sprawy o którą się ją poprosi.  Dochowuje tajemnicy.

2.      Nie czyta cudzych listów.   Wykonuje zadania.

3.      Wie gdzie mieści się najbliższy urząd pocztowy.

4.      Była na poczcie i przyglądała się pracy pocztowców.

5.      Potrafi nadać list lub paczkę.

6.      Umie napisać list do koleżanki.

7.      Zaadresuje kopertę i sklei. 

8.      Wie co to poczta zwykła i lotnicza. 

9.      Wie ile kosztuje znaczek na list i na kartkę w Kanadzie..

10. Opowie jak dawniej rozwożono listy, a jak dzisiaj.  (gończe, deliżanse, kolej, samolot, okręt, autobus)

11. Zbiera znaczki pocztowe.  Zrobi własny album.

12. Potrafi zadzwonić z budki telefonicznej.  Umie posługiwać się książką telefoniczną.  Umie telefonować do innego miasta, lub innego kraju.

13. Narysuje skrzynkę pocztową.

14. Bawiła się w listonosza. i przygotowała sobie wszystko co do zabawy potrzebne:  koperty, znaczki, torba, stemple pocztowe, telefon ze sznurka, kartki pocztowe.

15. Odnajdzie osobę według adresu.

16. Słyszała w gromadzie gawędę:  “O trąbce pocztyliona”.

17. Widziała na zbiórce obrazek dawnego konnego pocztyliona.

18. Narysuje dawną trąbkę pocztyliona.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.