MAŁA CHRZEŚCIJANKA

 1. Rozumie, że pierwsze Milenium liczy się od daty urodzenia Jezusa Chrystusa,
 2. Powie, jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin.
 3. Opowie o życiu pierwszych chrześcijan w Rzymie.
 4. Narysuje znak pierwszych chrześcijan (rybę) i obecny (krzyż) i wytłumaczy ich znaczenie.
 5. Opowie o świętym, który żył w kraju jej zamieszkania lub jest jego specjalnym patronem lub o tym, jak się zaczęło chrześcijaństwo w tym kraju.
 6. Regularnie odmawia modlitwę poranną i wieczorną i uczestniczy w niedzielnej mszy św.
 7. Brała udział w Drodze Krzyżowej, Nabożeństw Majowym lub Różańcowym.
 8. W Adwencie, Wielkim Poście lub przez kilka piątków zrobiła ofiarę, wyrzekając się jakiejś przyjemności. (cukierki, Tv, kino) a zaoszczędzone pieniądze, słodycze czy czas przeznaczyła na jakiś dobry cel.
 9. Narysuje ilustrację do jednej stacji Drogi Krzyżowej, do jakiejś opowieści Biblijnej lub do jednej z gawęd, lub razem z szóstką zrobi szopkę albo strój do kolędowania.
 10. Zna 3 polskie pieśni kościelne.
 11. Przedstawi dwa przedmioty z majsterkowania robionego w czasie tego cyklu.
 12. Zbiera i zarabia z gromadą pieniądze na pomoc biednym dzieciom w Polsce.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.