PIELĘGNIARKA

 1. Interesuje się pracą pielęgniarki.
 2. Jest czuła na ból ludzi i zwierząt.
 3. Chętnie niesie swą pomoc, gdy ktoś jest chory.
 4. Zawsze jest czysta.
 5. Wie co zrobić ze skaleczonym paluszkiem.
 6. Wie jak zatrzymać krew z nosa.
 7. Umie sobie poradzić na małe oparzenie.
 8. Wie co zrobić w razie ukąszenia owadem.
 9. Odwiedzi dom starców.
 10. Odróżni trujące rośliny.
 11. Zna numer telefonu Emergency.
 12. Wie co to znak Czerwonego Krzyża.

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.