SYRENKA

 

Zuch Syrenka…

1.      Stara się naśladować życie syrenki.

2.      Jest wesoła.

3.      Umie żyć w tajemnicy.

4.      Lubi śpiewać i zna słowa do Piosenka Syrenki

5.      Opowie o życiu w morzu i zna nazwy oceanów.

6.      Dba o zanieczyszczenia oceanów i co można zrobić .

7.      Zna Legendę Warszawską.

8.      Z gromadą poszła  na wycieczkę do Akwarium.

 

Wrócić do spisu sprawności dla zuchów.