Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w Kanadzie

Polish Scouting Association in Canada Incorporated


Do Okręgu ZHP Kanada należą cztery Organizacje.
Aby się połączyć, należy kliknąć jak następuje:

Informacja o Okręgu:

Organizacja Harcerek Struktura Organizacjyjna Okręgu
Organizacja Harcerzy Harcerstwo w Kanadzie
Organizacja Starszego Harcerstwa  Kto Może Należeć do Harcerstwa  
Organizacja Przyjaciół Harcerstwa Cele Związku Harcerstwa Polskiego
Jak Pracuje Harcerstwo
Broszurka o ZHPpgK
Skład Zarządu Okręgu
Archiwum
Referat Duszpasterski

HARCERSTWO W KANADZIE

Przed II Wojną Światową istniało polskie harcerstwo w Kanadzie, które pracowało w ramach skautingu kanadyjskiego Kolebką harcerstwa był Winnipeg.  Z końcem 1939 roku było 31 zorganizowanych gromad i drużyn harcerskich.  Wybuch II Wojny Światowej przerwał rozwój harcerstwa polskiego w Kanadzie.

Z napływem Polaków do Kanady po zakończeniu II Wojny Światowej przybyła duża ilość młodzieży, mająca zaprawę i przeżycia harcerskie, z Indii, Afryki, Środkowego Wschodu i Europy. 

W latach 1948 - 1951 powstały pierwsze zastępy, gromady i drużyny oraz krąg starszoharcerski w miastach: Montrealu, Ottawie i Toronto.

We wrześniu 1952 roku powstała Komenda Chorągwi Harcerek a w sierpniu 1953 Komenda Chorągwi Harcerzy.

W maju 1955 roku odbył się Zjazd Okręgu, na którym wybrany został Zarząd Okręgu. 

Prace obu Chorągwi dają dobre wyniki: tworzą się gromady zuchowe, drużyny harcerskie i Koła Przyjaciół Harcerstwa w Montrealu, Ottawie, Oshawie, Toronto, Burlington, St. Catharines,  Welland, Niagara Falls, Galt, Hamilton, London, Windsor, Sudbury, Fort Williams, Elliot Lake, Kingston, Chatham, Winnipeg, Calgary, Edmonton i Vancouver. 

  


To jest oficjalna strona ZHP w Kanadzie. 

 WITAMY!

Ta strona była udoskonalana 07.03.2019

© 2002-2019 Polish Scouting Association in Canada Incorporated