ARCHIWUM

Z Kalendarza....  Co się dzieje w Okręgu

 

Zjazd Okręgu - 2-go marca 2013r.

Obchody 11-go listopada w Toronto - 07.11.2010

Obchody Katyńskie – 19.IV.2009

Jak co roku, ZHP wzięło udział w obchodach Katyńskich zorganizowanych przez KPK Okręg Toronto. 
Młodzież harcerska była na Mszy Św., po czym przemaszerowała defiladą pod Pomnik Katyński w Toronto
gdzie złożyła kwiaty i odczytała Apel Poleglych.  Więcej fotografii z obchodόw można obejrzeć na stronie: 

http://www.kpk-toronto.org/2009-katyn.html

Obchody 3-go maja w Toronto - 05.05.09

Opis o Obchodach 3-cio majowych KPK Okręg Toronto można przeczytać na stronie http://www.szarotki.com/konstytucja-3maja-2009.html

"Skautowym 
Tropem"

Whiteford,
USA
07/06-08/06

 


2005r. - 50-lecie ZHP Kanada
 


Zlot "Szare Szeregi" - 2004
Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w Polsce

 


Chorągiew Harcerek obchodziła swoje 50-lecie w 2002r.  
Chorągiew Harcerzy miało swoje 50-lecie w 2003r.  
Zarząd Okręgu ZHP Kanada powstał w maju 1955r.  
Bankiet/bal z tej okazji odbył się 15-go października 2005r.

 


ZLOT "SZARE SZEREGI"

Dla uczczenia 60-ej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na zaproszenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” naczelnictwo ZHPpgK zwołało Zlot w Polsce w 2004r., pod nazwą  "Szare Szeregi".

Komendantem Zlotu mianowany został hm. Edmund Kasprzyk.

Termin: od 24 lipca do 7 sierpnia 2004r.

Miejsce: lasy w okolicach Okuniewa pod Warszawą.

Zlocie mają wziać udział wszystkie Chorągwie harcerek i harcerzy z Argentyny, Australii, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.  Do udziału w Zlocie zaproszone zostały polskie organizacje harcerskie ze Wschodu - z Litwy, Białorusi, Ukrainy.  Zlot jest przewidziany na ok. 1000 uczestników.

Obozy, spotkania, i ogniska będą tak zaplanowane, żeby wszyscy się jak najlepiej poznali i podzielili swoim harcerskim doświadczeniem.

Teren wybrany na Zlot jest bardzo duży i piękny, częściowo jest to las mięszany, z polanami na obozowanie, a częściowo teren otwarty.  Przewidziane są ok. 32 obozy, będą też drużyny instruktorskie oraz duża ekipa kwatermistrzowska.

Głównym dniem Zlotu będzie oczywiście 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym to dniu Zlot uczestniczył będzie w centralnych uroczystościach w Warszawie.  Prócz tego planowane są wycieczki i gry terenowe po Warszawie, wycieczka do Krakowa i pielgrzymka do Częstochowy.

Dalsze szczegółowe informacje o Zlocie podane są drogą służbową w rozkazach zlotowych.

Materiały pomocnicze do sprawności Bądź Gotów i Szare Szeregi: 

Broszurkę zwierająca materiały pomocnicze do sprawności Bądź Gotów i Szare Szeregi przygotowany przez GKH.

Sprawność dla harcerek - Bądź Gotów  


Powstanie Warszawskie  /  The Warsaw Uprising - 08/01/44 - 10/02/44

When the Russians reached the east bank of the Wisła by Warsaw in August 1944, the Home Army (AK) rallied the citizens to mount an attack, aimed at liberating Warsaw and its 1,000,000 inhabitants from the German occupation.  After 63 days of heavy fighting, over 200,000 Polish civilians died in battle.  The surviving inhabitants were expelled from the city and many of them sent to death, labour or POW camps. The remaining, buildings were razed to the ground by the Germans and Warsaw left in ruins. 

To learn more about the Warsaw Uprising - the 63 day stuggle undertaken by the Home Army (Armia Krajowa, AK), please visit these websites:  www.warsawuprising.com   www.polishresistance-ak.org


Patron Harcerstwa - Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski

Urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży.

Wstąpił do 24 Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w marcu 1927r.  Później był drużynowym tej drużyny.  Po maturze wstępuje do Seminarium Duchownego w Pelplinie.  Święcenia kapłańskie przyjmuje 14 marca 1937 roku jest kapelanem Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.

17 października 1939 roku zostaje aresztowany przez Gestapo ze względu na zaangażowanie w ruchu harcerskim.  Przebywał w obozach koncentracyjnych w Stuthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau.  Spieszy z pomocą chorym na tyfus więźniom.  Umiera zarażony tyfusem 23 lutego 1945 r.

Jan Paweł II 7-go czerwca 1999r. w Toruniu ogłasza księdza Stefana Frelichowskiego błogosławionym.  

 

English Translation


Piosenki - Słowa piosenek na Zlot "Szare Szeregi"

Wrócić na główną stronę Zarządu Okręgu ZHP Kanada.